Ring “Mina ja keskkond” Rita Batšerikova

Ring “Mina ja keskkond” Rita Batšerikova

NB! Esimene kokkusaamine toimub 27. -29. august kell 15.30 – 19.00.

Õppetöö toimub lastega vanuses 7 – 10 eluaastat. Ainekava sisaldab last ümbritseva elu ja keskkonna teemasid.

Õpetamine toimub mängulises vormis. Kasutatakse artikleid, Eestimaa ajaloo materjale, laste ilukirjandust, rahvakalendrit, üksikuid teemasid looduseõpetusest ning visuaalseid õppevahendeid, mänguasju, temaatilisi kogumikke. Last suunatakse märkama ja uurima maailma ning sellesse hoolivalt ja heaperemehelikult suhtuma.

Toimuvad järgmised tegevused: rühmatöö, individuaalne töö, kõne kuulamine ja mõistmine, küsimustele vastamine, küsimuste esitamine, jutustamine, esemete ja elusolendite kirjeldamine.

Õppetasu 20 eurot kuus (4 tundi nädalas).

Õppetasu 23 eurot kuus (6 tundi nädalas).

Tunniplaan

Rühm (7-10 aastased lapsed) töötab esmaspäevast reedeni.

NB! Peale registreerimist võtke palun kindlasti õpetajaga telefonitsi ühendust!

Ringi juhendab õpetaja Rita Batšerikova

telefon 55984902

e-mail: ema8182@mail.ru

Registreerimine kodulehel www.kanuti.tln.edu.ee

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: 6440989