Ring “Mina ja keskkond” Rita Batšerikova

7 – 10
Õppetasu 24 eurot kuus (4 tundi nädalas).
Õppetasu 28 eurot kuus (6 tundi nädalas).

Õppetöö toimub lastega vanuses 7 – 10 eluaastat. Ainekava sisaldab last ümbritseva elu ja keskkonna teemasid.

Õpetamine toimub mängulises vormis. Kasutatakse artikleid, Eestimaa ajaloo materjale, laste ilukirjandust, rahvakalendrit, üksikuid teemasid looduseõpetusest ning visuaalseid õppevahendeid, mänguasju, temaatilisi kogumikke. Last suunatakse märkama ja uurima maailma ning sellesse hoolivalt ja heaperemehelikult suhtuma.

Toimuvad järgmised tegevused: rühmatöö, individuaalne töö, kõne kuulamine ja mõistmine, küsimustele vastamine, küsimuste esitamine, jutustamine, esemete ja elusolendite kirjeldamine.

Õppetasu 24 eurot kuus (4 tundi nädalas).

Õppetasu 28 eurot kuus (6 tundi nädalas).

Tunniplaan

Rühm (7-10 aastased lapsed) töötab esmaspäevast reedeni.)

Vestlused lapsevanematega:

27.08.2019 17.00-19.00

28.08.2019 17.00-19.00

29.08.2019 17.00-19.00

Esimesed tunnid:

02.09.2019 16.00-17.30 (7- aastased lapsed)

03.09.2019 16.00-17.30 (8- aastased lapsed)

04.09.2019 16.00-17.30 (9- aastased lapsed)

05.09.2019 17.30-19.00 (10- aastased lapsed)

NB! Peale registreerimist võtke palun kindlasti õpetajaga telefonitsi ühendust!

Ringi juhendab õpetaja Rita Batšerikova

telefon 55984902

e-mail: 

ema8182@mail.ru

Registreeru huviringi

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: +372 6440989