ROBOGO. 3 aste. Teadus katsed

8-10 a.
Töökeel: 
Eesti
€60/kuu

3. aste (8—10 aastat) Teadus katsed

Kursuse eesmärk — tutvustada lastele pneumaatika ja energeetika aluseid. Teades, kuidas lapsed loomupoolest tunnevad avastamishuvi maailma vastu, milles nad elavad, oleme väljatöötanud kursuse “Teadus katsed”.

Kirjeldus: Selle kursuse raames süvenevad lastel teaduslikud ja tehnilised teadmised ning oskused. Lapsed muutuvad üha enesekindlamaks ja oskavad uhkusega selgitada ning põhjendada oma seisukohti, viia läbi katseid ja mõelda välja lahendusi neid köitvatele ülesannetele.

Pumpade, pneumaatiliste silindrite, manomeetri, õhkklappide ja balloonide abil luuakse palju uusi mudeleid. Kursuse raames omandavad lapsed mõisted nagu rõhk, kineetiline ja potentsiaalne energia.

Õpilased saavad rohkem teadmisi energeetikast, taastuvenergia allikatest: tootmispõhimõtetest, edasikandmisest, säilitamisest, tranformeerumisest ja kasutamisest. Õpilased õpivad selgeks päikesepatarei, tuulegeneraator ja hüdroturbiinide töö.

Korraldaja
OGOGO
info@ogogo.ee, kontakttelefon: 55545521