Rootsi keel B 1.1

Töökeel: 
Eesti
115 eurot
22 tundi

Kursus sobib neile, kes on läbinud A2 taseme või omandanud muul moel (nt Rootsis või tänu tööle) rootsi keele madalamal kesktasemel (st saab hakkama lihtsamates igapäevastes olukordades). Lühike B1.1 kursus sobib hästi nii keeleoskuste värskendamiseks ja keele praktiseerimiseks kui ka uue sõnavara ning grammatika omandamiseks.

 

Kursuse eesmärk

Kursuse eesmärk on suulise väljendusoskuse parandamine, kuid kirjutatakse ka tekste etteantud teemadel, tehakse kuulamis- ning grammatikaharjutusi.

Grammatika, sõnavara, suhtlemine:

Kursuse fookus selgub kursuse alguses, lähtudes osalejate täpsemast keeletasemest ning vajadustest.


Õppekava maht on 22 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö.


Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja oskab väljendada oma mõtteid tuttavatel teemadel erinevate eluvaldkondade kohta, arutleda igapäevateemadel, vahetada informatsiooni oma perekonna, elutingimuste ja töö kohta, teha kirjalikke märkmeid.

Õppekava nimetus – Rootsi keel B1.1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Korraldaja
Tallinna Rahvaülikool (Vene tn 6)
info@kultuur.ee, kontakttelefon: 644 1149