Sekretär-juhiabi kursus

1902.00
https://www.reiting.ee/sekretar-juhiabi-kursus-41-4_597-19

Asjatundlik abiline juhile ja kolleegidele!

Oma ametis hinnatud sekretär on kursis majanduse, ettevõtlus ja personalitöö alustega, tunneb etiketti, tööseadusandlust, valdab kaasaegset kirjakeelt, oskab korraldada koosolekuid, teab arhiivinduse ja dokumendihalduse põhitõdesid ning muidugi oskab kasutada vajalikke arvutiprogramme.

Asjatundlik sekretär-juhiabi on ettevõtjale kui tema teine parem käsi! Lisaks tavapärasele sekretäriametile omab ta teadmisi organisatsioonikultuurist, avalikust esinemisest, sise- ja väliskommunikatsioonist, dokumentide digitaalsest menetlemisest, ärilogistikast jms.

Kursus toetab kutseeksamiks ettevalmistamist. Vaata lisaks kutsetaotlemise tingimusi SIIT

Sihtgrupp

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri või assistendina.

Oodatud on ka huvilised, kes soovivad täiendada oma varasemalt omandatud algteadmisi bürootööst ning omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest.

Kursuse sisu

ametieetika;

ettevõtluse alused;

etikett ja protokolli järgmine;

korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine;

bürootöötaja arvutiõpe;

dokumendihaldus arvutil;

raamatupidamise ja personalitöö algdokumentide põhinõuded;

ettevõtte arhiivihaldus;

pilvelahendused ja –teenused kontoritöös;

sotsiaalmeedia kanalid ja nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias;

tööõigus;

klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine;

organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus, kommunikatsiooni alused;

suhtlemise ja koostöö oskused;

koosolekute korraldamine ja protokollimine;

meeskonnatöö ja koostöö juhiga;

projektijuhtimine;

avalik esinemine kontoritöös

Kursuse läbinu

juhindub töös dokumentide haldamise ja arhiveerimise põhimõtetest;

tunneb projektijuhtimise meetodeid;

järgib protokolli ja etiketti;

arvestab oma töös klienditeeninduse põhimõtteid sise-, välis-, erivajaduste ja erineva kultuuritaustaga klientidega suhtlemisel;

oskab kasutada kaasaegseid sotsiaalse tarkvara rakendusi

Muu info

Koolitus toimub 26-l õppepäeval (toimumispäevad on selgitamisel)

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982