Sekretär-juhiabi kursus koos personalitöö õppega

Töökeel: 
Eesti
2250.00
https://www.reiting.ee/sekretar-juhiabi-kursus-koos-personalitoo-oppega-41-4_248-19

Asjatundlik sekretär-juhiabi on ettevõtjale kui tema teine parem käsi! Lisaks tavapärasele sekretäriametile omab ta teadmisi organisatsioonikultuurist, avalikust esinemisest, sise- ja väliskommunikatsioonist, dokumentide digitaalsest menetlemisest, ärilogistikast jms.

Lisaks sekretär-juhiabi teadmistele saad kursusel omandada ka personalijuhtimise põhitõed! On teada, et tark juht on küll firma pea, kuid personalispetsialist on selle kael! Tema teab, kuidas meeskond toimuma peab. Ta valdab personali planeerimise ja värbamisprotsesse ja palju muud.

Kursus toetab kutseeksamiks ettevalmistamist. Vaata lisaks kutsetaotlemise tingimusi SIIT ja SIIT

Koolituse tagasiside: Tunnen, et minu jaoks oli koolitus ainuõige otsus. Ma olen enam kui rahul! Õppimise protsess on olnud rahuldust ja enesekindlust andev. Mulle meeldisid praktilised õppepäevad. Need elavdasid ja sundisid aju tööle. Hästi jäid meelde loenguteemad, mida seletati lahti näiteid juurde tuues. Üks kasulikumaid leonguid oli eesti keel, kus kirjtuasime CV, kaaskirja ja motivatsioonikirja. Tagantjärgi ei imesta, miks paljud ettevõtted mulle ei vastanud. Minu CV polnud koostatud vastavalt nõuetele. Kasulikud olid ka arvutitunnid, sest nüüdisajal pole arvutialaseid teadmisi kunagi vähe.

Sihtgrupp

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri, assistendi või personalispetsialistina.

Oodatud on ka need huvilised, kes on varasemalt omandanud algteadmisi bürootööst, et oma teadmisi täiendada või omandada uusi teadmisi kaasaegsest sekretär-juhiabi tööst, sh dokumendihaldusest ja asjaajamisest ning personalitööst

Kursuse sisu

Sekretär-juhiabi mooduli teemad:

ametieetika;

ettevõtluse alused;

etikett ja protokolli järgmine;

korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine;

bürootöötaja arvutiõpe;

dokumendihaldus arvutil;

raamatupidamise ja personalitöö algdokumentide põhinõuded;

ettevõtte arhiivihaldus;

pilvelahendused ja –teenused kontoritöös;

internetiturunduse põhialused;

sotsiaalmeedia kanalid ja nende haldamine. Suhtlemise etikett sotsiaalmeedias;

tööõigus;

klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine;

organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus, kommuniktasiooni alused;

suhtlemise ja koostöö oskused;

koosolekute korraldamine ja protokollimine;

meeskonnatöö ja koostöö juhiga;

projektijuhtimine;

avalik esinemine kontoritöös;

Personalitöö mooduli teemad:

kaasaegsed suundumused personalijuhtimises. Personalijuhtimise olemus ja eesmärgid, selle erinevad funktsioonid ja rollid organisatsioonis;

töö organiseerimine. Ametiprofiilid ja ametijuhendid, nende koostamine;

personali planeerimine;

värbamine ja valik;

uute töötajate liitmine organisatsiooni;

personaliarvestus ja dokumentatsioon;

töötajate koolitus- ja arendustegevus;

töötajate motiveerimise ja tasustamise põhimõtted;

töökorraldus ja töökeskkond.

Kursuse läbinu

juhindub töös dokumentide haldamise ja arhiveerimise põhimõtetest;

järgib protokolli ja etiketti;

arvestab oma töös klienditeeninduse põhimõtteid sise-, välis-, erivajaduste ja erineva kultuuritaustaga klientidega suhtlemisel;

oskab kasutada kaasaegseid sotsiaalse tarkvara rakendusi;

administreerib personali arvestust ning töötajate värbamist ja töötajate tööalast arendamist

Muu info

Koolitus koosneb kahest moodulist: sekretär-juhiabi ja personalitöö.

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud ka sülearvuti kasutamisvõimalus.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982