Soodushind! Personalitöö ja tööõigus koos töö tasustamise arvestusega

Töökeel: 
Eesti
1065.60
https://www.reiting.ee/ettevotlus-juhtimine-juriidika/personalitoo-koos-too-tasustamise-arvestusega-toooigus/?tid=4.1-4/695-22

Koolitus koosneb kolmest moodulist: personalitöö, tööõigus ning töö tasustamise erinevad liigid ja nende arvestus. Koolituse eesmärgiks on anda teadmised personalitööks, põhjalik ülevaade tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest ning baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi "Merit Palk“ palgamooduliga.

Sihtgrupp

Osalema on oodatud personalitööst, tööõigusest ja töötasu arvestusest huvitunud (tulevased personalitöötajad, väikeettevõtte juhid, keskastme juhid, ettevõtete sekretärid, raamatupidajad – kõik, kel soov ja vajadus hakata tegelema antud valdkonnaga).

Kursuse sisu

Moodulis “Personalitöö" käsitletakse järgmisi teemasid (40 tundi auditoorset tööd):

personalitöö eetika;

kutsetasemed ja kutset andva organisatsiooni tutvustus;

organisatsioon kui tervik, tööjõu tähtsus organisatsioonis;

personalitöö funktsioonid ja rollid;

tööjõuturg;

värbamisallikad, värbamine ja värbamistegevused;

töötajate tasustamine;

uue töötaja sisseelamisprogramm;

ettevõtte sisekliima, tagasisidestamine, arenguvestlused, koostöövestlused (juhi ja töötaja vestlused);

personali hindamine;

personalidokumentide koostamine, haldamine ja arhiveerimine;

personaliuuringud;

töötajate vähendamise põhimõtted;

ettevõtte kohustused tööohutuse tagamisel ja personalitöötaja roll nende täitmisel.

Moodulis “Tööõigus" käsitletakse järgmisi teemasid (12 tundi auditoorset tööd):

töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid;

tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused;

töölepingu tingimused;

tööaeg, puhkeaeg ja puhkus;

töötasu arvestus;

töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord);

töötaja ja tööandja vastutus;

isikuandmete konfidentsiaalsuse nõuded.

Moodulis “Töö tasustamise erinevad liigid ja nende arvestus" käsitletakse järgmisi teemasid (12 tundi auditoorset tööd, 6 tundi praktikat õppekeskkonnas ning 6 tundi iseseisvat tööd):

töö tasustamine erinevate lepingute alusel (tulenevalt Töölepingu ja Võlaõigusseadusest);

sissejuhatus, palk (palga alammäär, töötamise erisused), töökorraldus, tööanalüüs. Töölepinguseadus;

palgast kinnipeetavad maksud ja maksed (sotsiaal- tulumaks, kogumispension, töötuskindlustus);

summaarne-, osaline, täistööaeg, tööajagraafik;

keskmise palga arvutamise kord;

puhkuseliigid: põhi-, õppe-, vanemapuhkus. Puhkuse hüvitamine;

haigushüvitis, liigid arvutamine ja erisused. Töötuskindlustushüvitis;

dividendide väljamaksmine ja maksustamine;

ettevõtluskonto eripärad.

Muu info

Koolitus toimub toimub kokku 11-l korral, reeglina 2 x nädalas.

Kiire reageerija soodushind 888 eur + km ( tavahind 1085 eur + km) !

Personalitöö moodulis saab valida, kas osaleda klassiruumis või veebi teel.

Hinna sisse kuuluvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend.

Korraldaja
Reiting OÜ
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 53404279