Soodushind! Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga

Töökeel: 
Eesti
2203.20
https://www.reiting.ee/raamatupidamiskoolitus/raamatupidamiskursus-koos-juhendatud-praktikaga/?tid=4.1-4/496-22

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga on Reiting Koolituskeskuse kõige populaarsem raamatupidamisteemaline koolitus. Koolituse jooksul saavad õppijad omandada teoreetilised algteadmised ning viia need praktikasse. Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni.

Tegemist on väga sisuka kursusega, millele on õppurid andnud head tagasisidet:

Väga hea koolitus, esimesest päevast alates olin väga vaimustunud. Ootasin iga järgnevat koolituspäeva ja isegi lõpus ei pidanud oma vaimustuses pettuma!

Koolitus vastas mu ootustele. Väga hea oli kokkupuude erinevate koolitajatega

Koolitus oli väga praktiline, teooria kõrval näidati ka kuidas asi "päriselt käib"

Tulin koolitusele eelkõige selleks, et saada praktilist kogemust raamatupidamisprogrammidega töötamiseks- see eesmärk sai täidetud

Väga hästi läbi mõeldud koolituskomplekt algajatest juhendatud praktikani

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud inimestele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega – eraisikud, väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja teised huvilised. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Kursuse sisu

Raamatupidamiskursuse teemad (80 tundi auditoorset tööd, 40 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 40 tundi iseseisvat tööd):

raamatupidamise sisseseadmine ja finantsarvestuse korraldamine - raamatupidamise sise-eeskiri; 

kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega;

majandustehingute kirjendamine, dokumendinõuded,  arvestuspõhimõtted;

raamatupidamist reguleerivad õigusaktid;

varude ja varade arvestus, bioloogiliste varade arvestus;

põhivarade arvestuse pidamine, amortiseerimise arvestus; 

import, eksport tehingud;

laenud ja kohustised – lühiajalised ja pikaajalised kohustised;

maksundus - käibemaks (sh pöördmaksustamine), palgaga seotud maksud, erisoodustus, ettevõtlusega  mitteseotud kulud, maksuriskid, maksude deklareerimine;

töötajatega seotud arvestused – töötasu, sh keskmise töötasu arvestuspõhimõtted (nt haigushüvitis, koondamishüvitis, õppepuhkus, puhkusetasu jm); 

töölähetus; 

sõiduauto kasutamise kord; 

tulude ja kulude arvestamine;

aruandlus - bilansi ja kasumiaruande koostamine (skeem 1 ja 2);

rahavoogude aruanne, omakapitali arvestus; majandusaasta aruanne, auditeerimine;

ülevaade raamatupidamisprogrammidest; 

FIE raamatupidamine;

juhtimisarvestus - juhtimisarvestuse terminoloogia;  kuluarvestussüsteemid ja –meetodid; 

kululiigid, kulukohad, kulukandjad, finantsplaneerimine, finantsaruannete analüüs

Raamatupidamise juhendatud praktika teemad (60 tundi praktikat õppekeskkonnas):

raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;

raamatupidamisdokumentide töötlemine (nõuetele vastavuse kontrollimine, sisestamine raamatupidamisprogrammi); 

tööjõu kulude arvestamine ja  deklaratsioonide vormistamine;

INF aruanded;

igakuiste raamatupidamise aruannete koostamine;

majandusaasta aruande ja selle lisade koostamine.

Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Juhendatud praktika annab võimaluse tutvuda erinevate ettevõtlusvormide raamatupidamisega (OÜ, MTÜ, FIE). Raamatupidamise praktika viiakse läbi programmil Merit Aktiva pilveversioonil, abivahendina kasutatakse programmi MS Excel.Õ

Muu info

Soodushind 1836€+km. Registreerimisel kasutage koodi: "Magus hind"  (tavahind 2070+km)

Koolitus toimub 2 korda nädalas.

Raamatupidamise algajate ja edasijõudnute osas on võimalik valida kas osaleda veebi teel või tulla klassiruumi.

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipause ning vajadusel on kõigile osalejatele õppepäevadel tagatud sülearvuti kasutamisvõimalus.

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting OÜ
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 53404279