Soodushind! Sekretär-juhiabi ABC koos bürootöötaja arvutiõppega

Töökeel: 
Eesti
1198.80
https://www.reiting.ee/sekretar-juhiabi-koolitus/sekretar-juhiabi-abc-koos-burootootaja-arvutioppega/?tid=4.1-4/735-22

Kursuse tulemusena on õppijal bürootööks vajalikud teadmised.

Koolituse tulemusel mõistab õppija kasutada enim levinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel ning oskab kasutada kontoritöös vajalikke internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara.

Sihtgrupp

Kursus sobib inimestele, kes soovivad tööle asuda sekretäri, bürooassistendi, bürootöötaja, andmesisestaja, büroospetsialisti või tehnilise sekretärina. Soovivad täiendada/arendada oma arvutialaseid teadmisi.

Kursuse sisu

sissejuhatus büroo assistendi töösse;

ametieetika;

projektid organisatsioonis ja nende juhtimine;

e-kirja ja müügipakkumise koostamine;

dokumendihaldus;

raamatupidamise ja personalitöö algdokumentide põhinõuded;

arhiivihaldus;

organisatsiooni kultuur ja suhtekorraldus sekretäritöös;

klienditeenindus ja müügiprotsessi toetamine

avalik esinemine

Töö Windowsi keskkonnas:

failisüsteem, ja - operatsioonid;

töö arvutivõrgus

Tekstitöötlus programmiga MS Word:

teksti sisestamise ja vormindamise üldpõhimõtted;

teksti kujundamine (lehekülje häälestus, lõigud, tähemärgi kujundamine, üla- ja alaindeksid, täheregistri muutmine);

keele valimine ja õigekirja kontroll;

loetelu koostamine;

tabeli loomine, ridade või veergude lisamine ja kustutamine, lihtsamad kujundamise võtted;

dokumendipõhjade loomine, kasutamine;

dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste ja viidete kasutamine

Tabelarvutus programmiga MS Excel:

töökeskkonna tutvustus;

töö lahtrite, ridade ja veergudega;

töövihiku lehed;

lahtrite omadused;

andmetüübid;

loendite kasutamine;

valemite ja funktsioonide kasutamine;

töö andmetega;

diagrammide koostamine;

tabeli ja diagrammi viimine tekstiredaktorisse;

tabeli väljatrükk 

 Esitlus programmiga MS PowerPoint:

esitluse loomine;

erinevad objektid slaidil;

slaidide vaatamine ja haldamine;

esitluse läbiviimine

 Pilvelahendused ja –teenused kontoritöös

arukalt ja turvaliselt ülemaailmses arvutivõrgus;

ülevaade enim levinud pilveteenustest;

pilvelahendus kontoritöös ja erinevad koostöövõimalused;

andmekorje;

enim levinud online suhtlusvahend

Muu info

Tõsta oma kompetentsi magusa jaanuarikuise soodushinnaga 999 eur + km ( tavahind 1479 + km)!

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi.

Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting OÜ
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 53404279