Soome majandusaasta aruanne ja aastadeklaratsioonid

SOOME MAJANDUSAASTA ARUANNE JA AASTADEKLARATSIOONID

Koolitus annab ülevaate Soome raamatupidamise majanduseaasta aruandest ja selle nõutavatest lisadest ning esmased oskused selle iseseisvaks koostamiseks.

Sihtgrupp
Kursusele on oodatud raamatupidajad ja nende assistendid, kes puutuvad oma töös kokku Soome raamatupidamisega ja kelle tööülesanded eeldavad ka aastaaruande koostamist.

Koolitus toimub eesti keeles ja osalemine eeldab raamatupidamisalaseid põhiteadmisi.

Kursuse sisu
Ühepäevase koolitus käigus räägitakse põhjalikult ettevõtte tuludest ja nende erinevusest maksunduse seisukohalt.

Võrdlevalt vaadeldakse ka Soome ettevõtet (või ka püsiv tegevuskoht) ja Eesti ettevõtet, kelle müügiarvetelt peetakse kinni 13% tulumaksu (kuna sageli arvatakse soodsamaks maksta 13% tulumaksu müügilt kui 20% tulumaksu kasumilt). Lisaks käsitletakse ka nende ettevõtete tuludeklaratsiooni esitamist, kellele on määratud püsiv tegevuskoht aruandeaasta jooksul tagasiulatuvalt.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Ettevõtte tulude liigitamine
  • Tulude jagunemine ja maksustamine
  • Ettevõtte tulu ja omaniku palk
  • Varade liigid ja maksundus
  • Koolituskulu lisa vähendus maksunduses
  • Maksunduses kõlbmatud kulud
  • Põhjalikult kulumi arvestamise näiteid
  • Laen omanikule
  • Dividendid (maksmise kohustus, aegumine)
  • Deklaratsioonid: 6B, 62, 12A, 63, 79, 7A, 73, 71A, 71B, 7801, 7812, 4001 - käsitleme kõiki vajaminevaid deklaratsioone ettevõtte puhul, kes peab esitama tuludeklaratsiooni Soome ja kui ettevõttel on põhivara ning arvestab kulumit erinevalt maksunduses, kasutab koolitusvähendust, müüb oma osaluse erinevates ettevõtetes, saab dividende, maksab dividende, kui ettevõttel on erinevad tulud (EVL ja TVL), kui ettevõte esitab tuludeklaratsiooni varem kui aastaaruande.

Kõigile osalistele kaasa mahukas õpimapp.

Toimumisaeg: 15.12.2017
Kellaaeg: 10.00-16.15
Asukoht:  Tallinn
Täpsem asukoht:  Pärnu mnt 67A
Kestus:  7 akadeemilist tundi
Koolitaja: Eve Bork
Hind: 198 € + km

Vajutades Reitingu Facebooki lehel nuppu "meeldib" kehtib soodustus -5%. Facebooki sõbraks saab hakata siin: www.facebook.com/reitingkoolitus

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
marit.kadak@reiting.ee, kontakttelefon: 65 25 982