Soome raamatupidamine algajatele

Töökeel: 
Eesti
474.00

Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kellel on algteadmised raamatupidamisest ning kes soovivad alustada tegelemist Soomes registreeritud ettevõtete raamatupidamisega.Koolitus toimub eesti keeles ja osalemine eeldab raamatupidamisalaseid eelteadmisi.

Kursuse sisu

Ettevõte Soomes

Eesti ettevõtte püsiv tegevuskoht Soomes ja Soome ettevõte.

Erinevused maksustamisel ning auditeerimisel.

Kohustuslikud kindlustused

Vastutuskindlustus

Töötajate palkadega seotud kindlustused - pensionikindlustus, õnnetusjuhtumi kindlustus jne.

Palga ja puhkusetasude arvestus

Millised erinevused on töötajate ja omaniku palga- ning maksude arvestuses.

Kuidas määratleda omanikku?

Kuidas toimub puhkusetasude arvestus?

Mis on kohustuslik tööaja raamatupidamine ning kus ja kui kaua peab seda säilitama?

Millised deklaratsioonid tuleb ettevõttel seoses palkadega esitada?

Maksuvabad kulukompensatsioonid

Millal ja mida tohib maksta ning millal peab maksma – oma sõiduvahendi kasutamise kompenseerimine, päevaraha, toiduraha.

Maksuvabade kulukompensatsioonide deklareerimine.

Erisoodustused ning nende maksustamine

Mida peetakse erisoodustuseks ja mida peetakse palgalisaks?

Milline kulu on ettevõtte tulumaksu seisukohast vähenduskõlbulik kulu ja milline mitte?

Kuidas käsitleda nii raamatupidamises kui ka ettevõtte tulumaksu seisukohast nt ettevõtte sõiduauto, mobiiltelefoni ja korteri kasutamist või siis kingitusi töötajatele, äripartneritele jne?

Ost ja müük

Käime läbi enamlevinud ostu- ja müügikanded ning täidame käibemaksu deklaratsiooni.

Põhivara kulumi arvestamise näited

Põhivara ja kulumi arvestamise erinevused raamatupidamis- ja maksuarvestuses.

Põhivara klassifitseerimine erinevatesse maksuarvestus klassidesse.

Majandusaasta aruanne, aastadeklaratsioonid

Mida ja millal esitada?

Millal on vajalik auditeerimine?

Kursuse läbinu

teab, millised kohustused kaasnevad, kui ettevõtte püsiv tegevuskoht on Soome;

tunneb palgaarvestuse ja palkadega seotud kindlustuste põhimõtteid ja erisoodustustega kaasnevaid kohustusi Soomes;

tunneb Soome käibedeklaratsiooni täitmise nõudeid;

teab kuidas koostada Soome majandusaasta aruannet.

Muu info

Hind sisaldab mahukat õpimappi ja kohvipause. Lõpetajatele tunnistus või tõend.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
OÜ Reiting PR
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982