Tolliprotseduuride tõhus korraldamine

Töökeel: 
Eesti
139.20
https://www.reiting.ee/tolliprotseduuride-tohus-korraldamine-41-4_62-19

Koolitus annab ülevaate tollivormistuse menetlusest kaupade sisse- ja väljaveol Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse (nt. Aasia, Põhja – Ameerika, Ukraina, Venemaa, Gruusia, Norra, Šveits jne.)

Sihtgrupp

Ootame koolitusele tootmis- ja kaubandusettevõtete spetsialiste, kes tegelevad tolliprotseduuride läbiviimisega. Samuti sobib koolitus ka inimestele, kes tellivad kaupa iseendale või edasimüümiseks.

Kursuse sisu

volituste administreerimine. EORI numbri taotlemine;

tolliagentuurid. Kliendi esindamine tollivormistusel;

kauba tariifne klassifitseerimine. Eesti Tollitariifistiku kasutamine;

kauba päritolu määramine. Erinevad päritolutõendid;

ekspordi ja impordi protseduuri olemus, erinevad tolliprotseduuri variandid;

eraisiku ja juriidilise isiku tollivormistuse erisused;

tollivormistuse teostamine

Kursuse läbinu

oskab sõltumata tolliagentuurist korraldada tolliformaalsusi;

oskab kasutada Eesti tollitariifistikku ja kaupu tariifselt klassifitseerida;

tunneb tariifseid- ja mittetariifseid meetmeid ning omab teadmisi kaupade päritolust;

tunneb tolliprotseduure ja teab Tolliseaduse muudatusi

Muu info

Koolitust viib läbi koolitaja Helle Koitla, kes on saanud õppuritelt head tagasisidet:

Valdas väga hästi teemat, hea meelega oleks veel kuulanud.

Head näited, põhjalikud materjalid.

Väga asjalik koolitaja, informatsioon ja materjale leian väga kasulikuks.

Väga selge ja asjalik jutt, huvitav kuulda, elust näidised.

Jäin rahule nii tempo kui materjalidega.

Koolitusel kästiletakse ka Tolliseadust ja selle muudatusi.

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust.

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982