Töö tasustamise erinevad liigid ja nende arvestus

Töökeel: 
Eesti
216.00
https://www.reiting.ee/too-tasustamise-erinevad-liigid-ja-nende-arvestus-41-4_531-19

Koolituse eesmärgiks on omandada baasteadmised töö tasustamisest erinevate töösuhete korral ning tutvuda tarkavaraprogrammi "Merit Palk“ palgamooduliga.

Sihtgrupp

Osalema on oodatud töötasu arvestusest huvitunud, kellel ei ole varasemat kogemust töötasude arvestamisega -  alustavad raamatupidajad, kes ei oma kokkupuudet töötasude arvestamisega, ettevõtjad, assistendid, personalispetsialistid.

Kursuse sisu

Töö tasustamine erinevate lepingute alusel (tulenevalt Töölepingu ja Võlaõigusseadusest)

Sissejuhatus, palk (palga alammäär, töötamise erisused), töökorraldus, tööanalüüs. Töölepinguseadus

Palgast kinnipeetavad maksud ja maksed (sotsiaal- tulumaks, kogumispension, töötuskindlustus)

Summaarne-, osaline, täistööaeg, tööajagraafik.

Keskmise palga arvutamise kord.

Puhkuseliigid: põhi-, õppe-, vanemapuhkus. Puhkuse hüvitamine

Haigushüvitis, liigid arvutamine ja erisused. Töötuskindlustushüvitis 

Dividentide väljamaksmine ja maksustamine

Ettevõtluskonto eripärad

 

Kursuse läbinu

Arvutab erinevatel alustel (töölepinguseadus ja võlaõigusseadus) töötasu, puhkusetasu ja tööandja haigushüvitist vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud seadustele

Teab, kuidas koostada tööaja graafikut (summeeritud tööaeg)

Kasutab iseseisvalt algaja tasemel "Merit Palk“ programmi. 

Muu info

Koolitus toimub 1 x nädalas

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982