Tööalane korrektne eesti keel

Töökeel: 
Eesti
378,00
https://www.reiting.ee/sekretar-juhiabi-koolitus/korrektne-eesti-keel-ja-arikirjade-koostamine/?tid=4.1-4/336-22

Kas eesti keele tundidest on juba tükk aeg möödas? Sooviksid tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust nii, et tunneksid end edaspidi ametlike kirjade koostamisel kindlalt?

Kui jah, siis oled väga oodatud koolitusele "Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine".

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel.

Kursuse sisu

kirjakeele normide muudatused ja täpsustused;

perekonnanimede käänamine;

suure algustähe ja jutumärkide õigekiri (asutuste, ettevõtete, ühingute jne. nimed/nimetused, kaubanimetused, kohanimi täiendina jm);

arvsõnade käänamine ning numbrite õigekirjutus;

lühendite ja muude tingmärkide õigekirjutus;

kokku- ja lahkukirjutamise põhireeglid;

sõnastus- ja lausestusvigade vältimine;

kirjavahemärgistus;

loetelude vormistamine;

sarnassõnad;

uued sõnad eesti keeles;

veaohtlikud sõnad;

keelenõu ja –abi saamise võimalused.

Muu info

Koolitus toimub kolmen neljapäeval.

Hind sisaldab kohvipause ja materjale.

Lõpetajatele tunnistus või tõend.

Korraldaja
Reiting OÜ
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 53404279