1

Tööohutuse ja töötervishoiu töö korraldamine ettevõttes 24h E-ÕPE

Töökeel: 
Eesti
119€ +20% km

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24h), e-koolitus on mõeldud ettevõtte juhile, töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonna volinikule, töökeskkonna nõukogu liikmele või töötajale, kes korraldab ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.
Koolituse eesmärk on pakkuda töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõpet vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ § 2 lg 1 nõutule.
Vastavalt Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“ on tööandjal kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Antud koolitus sobib tööohutusalaseks esmaseks väljaõppeks ka alustavale töökeskkonnaspetsialistile.
Koolituse läbinud osaleja on omandanud teadmised töötervishoiu ja tööohutusealased nõuete täitmiseks ettevõttes sh teadmised vajalike dokumentide koostamiseks ja oskab koostada ettevõtte riskianalüüsi, töötervishoiu ning -ohutuse tegevuskava.
Veebikoolitus on samaväärne klassikoolitusega. Koolitus vastab seaduses määratud mahule, õppematerjal (kombineerituna video- ning lugemismaterjalidest) on samaväärne klassikoolituste omadega.
E-õppel on ajaline piirang ning koolitus on avatud 1 kuu.
24h väljaõppe koolituse hind 119€ +20% km

Registreerimine: koolitus@kaasikkoolitus.eu

www.kaasikkoolitus.eu/web/tootervishoiu-ja-tooohutusalane-valjaoppe-veebikoolitus/

Korraldaja
Kaasik Koolitus Koolituskeskus
koolitus@kaasikkoolitus.eu, kontakttelefon: 53739074