Tööõigus

Töökeel: 
Eesti
207.60

Koolitus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest

Sihtgrupp

Ootame koolitusele büroojuhte, juhiabisid, raamatupidajaid ja kõiki teisi, kes soovivad oma olemasolevaid teadmisi tööõigusest täiendada või neid teadmisi uuendada

Kursuse sisu

töötajate värbamine ja selleks võimalikud meetodid

tööleping ja sellega sarnased lepingud ning nende peamised erinevused

töölepingu tingimused

tööaeg, puhkeaeg ja puhkus

töötasu arvestus

töölepingu lõppemine (sh ülesütlemise alused ja kord)

töötaja ja tööandja vastutus.

Kursuse läbinu

teab töötamise õiguslikke aluseid;

koostab töösuhete alustamise, jätkamise ja lõpetamise dokumente kooskõlas õigusaktidega;

järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid.

Muu info

Koolituse hinnas sisalduvad materjalid ning kohvipausid. Edukatele lõpetajatele tunnistus.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982