Tootmise digitaliseerimine: tootmise digitaliseerimise elluviimine

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga korraldab ekspordile suunatud ettevõtetele ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitusi, mille tulemusena tõstetakse Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendatakse koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luuakse eeldused ettevõtjate ekspordikäibe ja kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks. Koolituse korraldamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Koolituse sihtrühm: Koolituse sihtrühmaks on ekspordile orienteeritud tegutsevad väikeettevõtted, kes vajavad infot ja praktilisi teadmisi, et tõsta ekspordikäivet ja suurendada kõrgema lisandväärtusega toodete osakaalu.

Koolitusel osaleja: omandab teadmised (ja oskused), kuidas juurutada uued infotehnoloogilised lahendused ettevõtte tootmisprotsessi. Kuidas juhtida kogu protsessi alustades küsimustest kes teeb, millal, kuidas jne.

Koolitus annab vastused järgmistele küsimustele:

Kuidas tutvustada tootmise digitaliseerimise plaane ettevõtte sees, kuidas kaasata töötajad?

Milliseid ettevõttesiseseid ümberkorraldusi toob kaasa tootmise digitaliseerimine? Kuidas neid juhtida ja kommunikeerida?

Kuidas koostada realistlik projektiplaan?

Koolitajad Hele Hammer ja/või Yrjö Ojasaar. Praktikud Kaur Andresson ja/või Kaarel Suuk.

Päevakava

8.45 Registreerimine

9.00 IT projektide juhtimine-lähteülesannete ja projektiplaani koostamine / Lektor (2 akadeemilist tundi, 5 min virgutuspausi)

10.35 Lühike kohvipaus

11.00 Uuendusprojektide elluviimine: analüüsi, kavanda, joonda, vii ellu, kaasa, kommunikeeri / Lektor (1 akadeemiline tund)

12.30 Lõuna

13.15 Muutusprojektide juhtimine: kogemuslugu Ensto/Enics näitel / Praktik

14.50 Lühike kohvipaus

15.00 Uuendusprojektide eesmärgistamine ja tulemuslikkuse mõõtmine / Praktik (3 akadeemilist tundi, 5 min virgutuspausi)

17.20 Koolituse lõpp

Koolitusmeetod: koolituspäev (8 akadeemilist tundi) sisaldab teoreetilist ülevaadet rohkete näidetega, praktiku kogemusi ja rühmaharjutust, mis aitab kinnistada koolitusel õpitut.

Vaata lisaks: www.eas.ee/ekspordikoolitused

Korraldaja
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Marju.Mannik@koda.ee, kontakttelefon: 604 0077