Troppija koolitus

Töökeel: 
Eesti
117,6

Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) "Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded".

Sihtrühm: Oskustöölised, kes vajavad tööülesannete sooritamiseks troppija väljaõpet. 

Eesmärk: Anda teadmisi troppija ohutuks ja produktiivseks tööks.

Käsitletavad teemad:
1) Kraanade tüübid ja kasutusnõuded
2) Lastihaaramisseaded ja tropid 
- Lastide liigid ja troppimine. Lastide kantimine 
- Lastide ladustamine 
3) Tõstetööde teostamine
4) Troppija töö instruktsioon 
5) Töö – ja tööohutuse õigusaktid
6) Ohutusmeetmed troppimistöödel
7) Märguanded, signaalide andmise kord 

Koolituse läbimisel osaleja: 
- oskab teisaldada oma töökeskkonnas raskusi ohutult
- järgib alati ohutusnõudeid, troppide kasutamise juhendeid, isikukaitsevahendeid
- tunneb märgistusi ja oskab neid praktikas kasutada vastavalt eeskirjadele. 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  teadmiste omandamise kontroll testi abil. Edukalt testi sooritanule väljastatakse tunnistus plastikkaardina. Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi. 

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus. 

PS! Soovitame antud koolitust tellida ka asutusesisese koolitusena. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise. 

Korraldaja
Juunika Koolitus
koolitus@juunika.ee, kontakttelefon: 7449600