1

Tuleb taas! Laotöö kursus

Töökeel: 
Eesti
198.00
https://www.reiting.ee/laotoo-kursus-41-4_43-19
K, 03.06.20 kell 09:30
Pärnu mnt 67a (endine Ajakirjandusmaja) B-maja 4.korrusel
Pärnu mnt 67a, 10134 Tallinn, Eesti

Kursusel omandab õpilane teadmised, mis aitavad kaasa kiiremale ja läbimõeldud lao tööprotsesside täitmisele. Kursusel käsitletakse klassikalisi laotöö toiminguid ja tegevusi, mille edukas täitmine on vajalik igas ettevõttes

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud kõik laotöötajad, laotöölised, kaubakäitlejad, kaubapaigutajad, komplekteerijad, laooperaatorid, tõstukijuhid, terminalitöötajad ning kõik, kes on huvitatud või soovivad täiendavaid lisateadmisi laotööst

Kursuse sisu

veodokumentide saadetise adressaadi vastavuse tuvastamine;

veorežiimi tingimuste täitmise jälgimine vastavalt kauba omadustele;

pakkeüksuste vigastuste tuvastamine ja registreerimine;

kaupade mahalaadimine (otstarbekas laoseadmete ja töövahendite kasutamine)

pakkeüksuse seisundi hindamine ning vigastuste märkimine veodokumentides;

pakkeüksuste sorteerimine, konsolideerimine ja ristlaadimine (cross-docking);

toodete tuvastamine ja võrdlemine. Koguste vastavuse kontrollimine (visuaalselt või elektroonselt) sh.saadetised väljaspool EL;

hoiuühikute koostamine lähtuvalt kauba eripärast;

kaupade hoiukohtadele paigutamine ja edasine käitlemine (niiskus, temperatuur);

hoiule paigutatud toodete registreerimine tooteartiklite - ja koguste lõikes laoaadressidel;

väljastustellimuse komplekteerimine (ühe tellimuse kaupa, mass-, rühm- või tsoonkomplekteerimine);

sobiva pakenditüübi (kaubaalus, väikepakend jm) valik, vastavalt toodete omadustele (kogus, maht või kaal);

komplekteeritud toodetest kompaktse pakkeüksuse koostamine ja pakendamine, arvestades kauba, veoahelas kasutatava transpordiliigi või veoviisi eripäraga;

pakkeüksuste kinnitamine (Euroopa hea tava veoste kinnitamisel maanteevedudel, CTU koodeks jms);

pakkeüksuste ja kaubadokumentide üle andmine, tuvastades eelnevalt kaubasaaja või vedaja isiku samasuse;

kauba inventeerimine;

inventuuri ettevalmistamine, kokkuvõtete- ja järelduste tegemine;

võimalike saldovahede tekkimise põhjuste välja selgitamine

Kursuse läbinu

korraldab vastuvõtuprotsessi, tuvastab vead ja leiab lahendused tekkinud olukorrale;

korraldab kaupade hoiustamise ja väljastamise koos sobiva logistilise lahendusega;

planeerib inventuure ja analüüsib saldoerinevuste tekkimise juurpõhjuseid;

teab meetodeid, millega on võimalik laos ajasäästlikult tegutseda ja suurendada sellega töötaja töö efektiivsust

Muu info

Koolitus toimub 03 - 04.06.2020!

Juhul, kui kehtib eriolukord, toimub koolitus veebiklassiruumis.

Koolitust viib läbi Meljo Musto. Meljo on viinud läbi logistikakoolitusi üle kümne aasta ning on spetsialiseerinud veonduse, laonduse ning tarneahela juhtimisele. Praegu töötab ta OÜ Vuuhh tarneahela juhina. Tema lai silmaring ja pikaajaline töökogemus logistikavaldkonnas aitavad kergesti tuvastada ettevõttes esinevaid probleeme ning pakkuda välja lahendusi.

Hind sisaldab koolitusmaterjale ja tunnistust.

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982