Tulemuslik turundamine sotsiaalmeedia kanalites (vene keeles)

Töökeel: 
Vene
115.20
https://www.reiting.ee/sekretar-juhiabi-koolitus/tulemuslik-turundamine-sotsiaalmeedia-kanalites-vene-keeles/?tid=4.1-4/674-19

Koolituse eesmärgiks on jagada nõuandeid, kuidas ilma suuremate kulutusteta iseseisvalt edendada oma turundustegevusi eelkõige Facebooki kui populaarseima sotsiaalmeediakanali abil.

Koolitusel on lisaks teooriale toodud ka rohkelt praktilisi näiteid.

Koolituspäeva läbija oskab hinnata oma Facebooki lehe peamisi statistilisi näitajaid ning üles seada lihtsamaid tasulisi reklaame. Samuti saab ka ülevaate selles, kuidas muuta oma leht veelgi paremaks ning mida tuleks silmas pidada sealse sisu tootmise puhul.

Koolituse tulemusena on õppija saanud ülevaate , kuidas parandada oma ettevõtte nähtavust sotsiaalmeedias läbi nutika turunduse ja maine loomise ning säilitamise.

Цель курса - поделиться советами, как без больших затрат самостоятельно развить маркетинговую деятельность, прежде всего с помощью Facebook, как самого популярного канала социальных медиа.

В дополнение к теории, на курсе приводится много практических примеров.

Прошедший обучение умеет оценивать основные статистические показатели своей странички в Facebook, и настроить простейшую платную рекламу. Также имеет представление о том, как сделать ствою страничку еще лучше и что следует иметь в виду при создании контента.

В результате обучения, учащийся знает, как повысить заметность своего предприятия в социальных медиа посредством продуманного маркетинга, создания и сохранения престижа.

Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud kõik alustavad ja tegutsevad väike- ning keskmise suurusega ettevõtjad, müügijuhid, sekretärid, juhiabid, müügi- ja turundusassistendid ning kõik huvilised, kel soov teha tutvust kaasaegse internetiturunduse võimalustega.

Курс будет полезен начинающим и действующим малым и средним предпринимателям, менеджерам по продажам, секретарям, помощникам руководителя, ассистентам по продажам и маркетингу, а также всем, интересующимся возможностями современного интернет-маркетинга.

Kursuse sisu

ülevaade sotsiaalmeedia turunduskanalitest;

turundus Facebookis sh fotod, reklaamide seadistamine, FB Audience

 

обзор маркетинговых каналов социальных медиа;

маркетинг в Facebook, в т.ч. фотографии, настройка рекламы, FB Audience

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Lõpetajatele tunnitus või tõend.

В стоимость обучения входят материалы и кофе-паузы. Прошедшим обучение выдается сертификат или справка.

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982