Tulemuslikud läbirääkimised

144 eurot

Üha enam saab nii töö, kui eraelu õnnestumisel määravaks võimekus saavutada kokkuleppeid.

Maailm on muutunud lõputuks suhete võrgustikuks ning selles edu saavutamise peamine komponent on oskus pidada läbirääkimisi. Oskus väljendada enda seisukohti, kuulata teiste omi ning jõuda vastastikku kasulike kokkulepeteni. Rääkides võib rikkaks saada nii materiaalsete hüvede, aga ennekõike rikastavate suhete poolest.

Kursuse juhendaja Jaanus Kangur omab täiskasvanute koolitaja 7. taset. Jaanus on lõpetanud Tartu Ülikooli religiooni – antropoloogia magistrantuuri ning tal on rahvusvaheline diplom taastavas õiguses Kanadast Queensi Ülikoolist. Lisaks on ta õppinud suhtlemistreeneriks ning nõustajaks. Jaanus on koostanud kaks raamatut ning olnud kaasautoriks neljale raamatule, samuti avaldanud hulga artikleid avalikust esinemisest, konfliktilahendusest, koostööst ja suhtlemisest.

Rohkem infot: Tallinna Õpetajate Maja koduleheküljel

Korraldaja
Tallinna Õpetajate Maja
kriistel@opetajatemaja.ee, kontakttelefon: 615 5163