TULEOHUTUSE EEST VASTUTAVA ISIKU KOOLITUS

Töökeel: 
Eesti
Vene
80 euro/kursus

TULEOHUTUSE EEST VASTUTAVA ISIKU KOOLITUS

Kestvus — 8 ak. tundi auditoorst tööd
Maksumus — 80 eurot
Õppejõud: Juri Jemeldjažev (elektri- tehniline kõrgharidus, Tuleohutusspetsialist, tase nr 5)

Tuleohutuse seadus kohustab ettevõtteid ja asutusi korraldama töötaja või teenistuja ametile vastava tuleohutuse koolituse.

Tuleohutuskoolitus annab töötajatele teadmised käitumiseks tulekahju korral, selle kustutamiseks ning selle vältimiseks. Töötajad, kes on läbinud koolituse aitavad tagada omandatud teadmistele tuginedes ettevõtte tuleohutust.

Meie tuleohutuskoolitus on mõeldud nii ettevõtete töötajatele, tuleohutuse eest vastutavatele töötajatele kui ka eraisikutele, kellel on vaja tuleohutusteadmisi omandada ja vastavat tunnistust omada. Koolitus viiakse läbi eesti või vene keeles.

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

Tuleohutuse seadus

Põlevmaterjali hoidmisele esitatavad nõuded

Evakuatsiooninõuded

Tuleohutuspaigaldis ja tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused

Tuleohutusenesekontroll ja tuleohutusaruande

Korraldaja
EV Arengu MTÜ
info@evarengu.ee, kontakttelefon: +3725545529