Uus! Projektide kirjutamine ja juhtimine veebikoolitusena (vene keeles)

Töökeel: 
Vene
1176.00
https://www.reiting.ee/ettevotlus-juhtimine-juriidika/projektide-kirjutamine-ja-juhtimine-veebikoolitusena-vene-keeles/?tid=4.1-4/224-21

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi ja praktilisi näpunäiteid, kuidas koostada, käivitada, läbi viia ja hinnata projektide edenemist.

Sihtgrupp

Praktilisele koolitusele ootame tulevasi ja algajaid projektijuhte ja spetsialiste, kes vajavad teadmisi projektitööst.

Kursuse sisu

Projekti mõiste, olemus ja struktuur. Eeltööd enne projekti kirjutamist. Projekti vajalikkuse põhjendus. Probleemid ja nende kaardistamise meetodid. Projekti eesmärkide püstitamine;

Projektijuhtimise erisus protsessijuhtimisest;

Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad. Kavandatavad tegevused;

Sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid; • Tegevuskava koostamine;

Projekti riskianalüüs;

Projekti eelarve koostamine;

Projekti juhtimine ja teostamine;

Projekti meeskond. Grupiprotsessid meeskonnas;

Projektijuhi ülesanded ja vastutus;

Ajaplaneerimine;

Projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises;

Projekti tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon. Projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid;

Valminud projektide analüüs.

Muu info

Koolitus toimub kokku 20-l korral (enamasti 3 korda nädalas, korraga 4 tundi)

Koolitus toimub veebikeskkonnas reaalajas.

Koolituse hind sisaldab õppematerjale, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele kõikide teemade kohta.

Lõpetajatele elektrooniline tunnistus või tõend!

Korraldaja
Reiting Koolituskeskus
sigrid.silbaum@reiting.ee, kontakttelefon: 6525982