Veebipõhine toiduhügieeni koolitus

Töökeel: 
Eesti
12€ +20% km

VEEBIPÕHINE TOIDUHÜGIEENI KOOLITUS

Toiduhügieeni sihtgrupp: Toitlustus-, tööstus-, kaubandusettevõtete töötajad, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid ja kõik, kes tegelevad või alustavad tegevust toidukäitlejatena.

Et tagada ohutu toidu jõudmine tarbijani, peab toidukäitleja toiduhügieeni põhimõtteid tundma väga hästi. Paljud toidust tingitud haigestumistest on tihti põhjustatud toidukäitlejate hooletusest, seega on oluline regulaarne koolitus.
Toiduhügieeni koolitus on ette nähtud toidukäitlejatele. Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta.

Lektor: Ülle Kaasik, pikaaegne toidukäitlejate koolitaja.

Koolitustasu: 12€ +20% km
Vajadusel venekeelsed konspektid ja testid.

Registreerimine: koolitus@kaasikkoolitus.eu

www.kaasikkoolitus.eu/web/veebipohine-toidihugieeni-koolitus/

Korraldaja
Kaasik Koolitus Koolituskeskus
koolitus@kaasikkoolitus.eu, kontakttelefon: 53739074