1

Vene keele kursus põhikooli noortele

11a-16a noortele
Töökeel: 
Eesti
Vene
231 eurot
kuuenädalane moodul 24 ak.t.

MIS? Noorte vene keele klubi.

Keeleõppe lõppeesmärgiks on oskus ja julgus õpitavas keeles suhelda. Kahjuks ei ole koolitundides selleks enamasti piisavalt aega. Seda lünka aitavadki täita 6-nädalased, regulaarsed kohtumised noorteklubis. Pingevabas ja mõnusas õhkkonnas arendatakse noorte kõnelemisoskust ning suhtlemisjulgust.

 

KUIDAS?

Läbi erinevate tegevuste arendatakse sõnavara ja õpitakse grammatikat, suheldakse vene keeles koos huvitavaid asju tehes.

2 ak.t. (90 min.) – õppetegevused klassiruumis – uue sõnavara omandamine ja grammatikareeglite kinnistamine läbi venekeelsete laulude kuulamise, videode, vlogide vaatamise, lauamängude mängimise.

2 ak.t. (90 min.) – õppetegevused klassist väljaspool värskes õhus ja siseruumides – orienteerumismängud tänaval, keele praktiseerimine kohvikus, vene keele ja meele kohalolekuga tutvumine ja sellest arusaamine linnaruumis ja muuseumitunnis.

 

KES õpetavad ja on oodatud?

Oodatud on kõik õpihimulised noored, kes veidi vene keelega juba tuttavad.

Korraldaja
Multilingua Keelekeskus
hannela@multilingua.ee, kontakttelefon: 56859958