Viiuliõpe Aleksandra Ilves

Viiuliõpe Aleksandra Ilves

NB! Esimene kokkusaamine 30.aug. kell 16.00.

Eeldused viiuliõppesse asumisel: vanust vähemalt 4 aastat, eelnevalt täidetud avaldus, individuaalne vestlus, uudishimu ja kerge austus keelpillimuusika vastu.

Õppekorralduse ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi. Õppetöö kavandamisel peetakse silmas õpilaste eeldusi viiulimänguks.

Viiulitunni töös on oluline osa noodilugemise oskuse ja ansamblimängu arendamisel. Noodilugemisoskus on suure praktilise väärtusega ja selle arendamisele pööratakse meie õpetajate poolt ka enam tähelepanu.

Õpetaja lühitutvustus:

Olen omandanud bakalaureuse kraadi Eesti Muusika – ja Teatriakadeemias viiulipedagoogika erialas ning töötan Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakoolis klassikalise viiuli õpetajana. Muusikuna mängin koos õdedega ansamblis The ILVES Sisters ning esinen erinevais paigus üle Eesti.
Õpetajana on mu suurim soov, et õpilastel oleks tugev emotsionaalne side oma pilliga ning tunneksid end muusika kaudu väljendades vabalt. Seepärast hindan kõrgelt vanemate kannatlikku meelt ning usku oma lapse võimesse ületada õppetöös ettejuhtuvad takistused. Usun, et lapsevanema, õpetaja ja lapse vahelises koostöös on pea kõik võimelised viiulit mängima.

Õpetaja Aleksandra Ilves
Õppetasu 29 € kuus (2 tundi nädalas)
E-mail: AleksandraIlves@hotmail.com

Telefon: 53064926

Registreerimine kodulehel www.kanuti.tln.edu.ee

Korraldaja
Tallinna Kanutiaia Huvikool
kanuti@kanuti.tln.edu.ee, kontakttelefon: +372 6440989