Võlanõustajate koolitus

Töökeel: 
Eesti
1872.00

Kursuse eesmärgiks on valmistada ette spetsialistid võlanõustamise teenuse osutamiseks vastavalt kutsestandardis Võlanõustaja, tase 6 toodud nõuetele.

Tegemist on praktilise koolitusega, kus kogenud nõustajad jagavad oma teadmisi võlanõustamise teenuse osutamisest.

Sihtgrupp

Ootame koolitusele inimesi, kes tegelevad võlgadesse sattunud inimeste nõustamisega, nt sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega või kes soovivad omandada teadmised nendega töötamiseks.

Kursuse sisu

Nõustajatöö planeerimine ja korraldamine

Võlgnike nõustamine

Läbirääkimiste pidamine kliendi ja võlausaldajate vahel

Reflektsioon ja profesionaalne enesearendamine

Võlanõustamisteenuse arendamine

Ennetus- ja teavitustöö tegemine kliendiga ja ühiskonnas laiemalt

Praktika

Kursuse läbinu

oskab korraldada kliendi vastuvõttu ning osutada võlanõustamise teenust;

oskab välja selgitada kliendi olukorra ning koguda vajalikku lisainfot võlajuhtumi kohta;

lähtub võlanõustamisel kutse-eetikast, heast asjaajamise tavast ning seadusandlusest;

oskab toetada klienti võlgade reguleerimise lahenduste leidmisel, kasutades erinevaid nõustamise ja läbirääkimise tehnikaid;

oskab iseseisvalt analüüsida oma tööd ning tutvustada avalikkusele ja sihtrühmale võlanõustamise teenuse võimalusi.

Muu info

Koolitus toimub kokku 12-l korral (enamasti 1-2 korda nädalas) väikses, 4-7 inimesega, grupis. Hind sisaldab kohvipausi korraldust ja koolitusmaterjale.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Korraldaja
OÜ Reiting PR
kerttu.kirspuu@reiting.ee, kontakttelefon: 65 25 982