1

6.–8.08 Loodusfestival „Digitaalselt loodusesse”

Üle-eestiline loodusfestival „Digitaalselt loodusesse” toimub 6.–8. august 2020.

Programm botaanikaaias:
6. augustil kl 12.00 – 13.30
Sissejuhatus samblike maailma
Jalutuskäigul Tallinna botaanikaaias õpitakse tundma hõlpsamini äratuntavaid samblikuliike. Samblike, sammalde ja puuseente püsinäitusel räägitakse samblike ehitusest, kasvukohtadest, tähtsusest looduses. Puudel kasvavate samblikuliikide määramiseks kasutatakse Eestis loodud nutilahendust – samblike interaktiivset määrajat.
Kui soovite eelnevalt määrajaga tutvust teha, siis nutiseadmetes kasutamiseks mõeldud versiooni leiate aadressil: eseis.ut.ee/efloora/puude-suursamblikud/index.html
Arvutiekraanile mõeldud versioon asub aadressil: dbiodbs.univ.trieste.it/carso/chiavi_pub21?sc=159
Samblikega on tutvust tegema oodatud ka nutiseadmeta huvilised! Samblikke on hea määrata luubiga – kui võimalik, siis palun võtke enda luup jalutuskäigule kaasa.
Retke juhendab lihhenoloog Liis Marmor. Sissepääs Tallinna botaanikaaia piletiga. Kogunemine botaanikaaia peavärava juures.

7. ja 8. augustil kl 12.00 – 13.30
Looduslik taimestik Tallinna botaanikaaias
Tallinna botaanikaaias, mis asub Pirita jõeoru maastikukaitsealal, kasvab väljaspool kollektsioone sadu taimeliike. Jalutuskäigul botaanikaaias õpitakse eristama väliselt sarnaseid liike perekondadest osi, lepp, pihlakas jpt, aga ka suuremaid ja keerulisemaid rühmi nagu sarikalised, kõrrelised, korvõielised jt. Kaasa võtta võimalusel luup, märkmik ja pliiats ning rohus liikumiseks sobilikud jalanõud.
Osa taimehuvilisi kasutavad taimede määramisel nutiseadmetele välja töötatud rakendusi, näiteks Pl@ntNet aadressil: identify.plantnet.org/ või ka Tallinna botaanikaaia taimede interaktiivset määrajat aadressil: eseis.ut.ee/efloora/TBA-loodus/index.html. 
Jalutuskäigul botaanikaaias võib neid proovida ja samas kohe ka määrangu õigsust kontrollida.
Retki juhendavad botaanik Urmas Laansoo ja dendroloog Tõnu Rähn. Sissepääs Tallinna botaanikaaia piletiga. Kogunemine botaanikaaia peavärava juures.

Korraldaja
Tallinna Botaanikaaed
kontakttelefon: 606 2660