Arheoloogiasügis 2023

ARHEOLOOGIASÜGIS 2023

Kalamaja muuseumis 20. septembrist 13. detsembrini

Tallinna Linnamuuseumi igasügisene arheoloogiaürituste sari toimub tänavu otse arheoloogiliste uuringute tulipunktis Kalamajas.

Loengutes ja ekskursioonidel selgub, mida viimase aja väljakaevamised on päevavalgele toonud ja mida sellest arvavad arheoloogid. Arheoloogid annavad ülevaate ka Jahu tänavalt leitud haruldaselt ja ülirikkalikult hiliskeskaegselt prügimäelt leitud esemete kohta. Loengule pääseb muuseumipiletiga või muuseumikaardiga ja eelnev registreerimine ei ole vajalik.

 

Loeng: 20. september kell 18.00
Eero Heinloo: “Kalamaja asumid: Vissehermaye, Reperbahn, Syster Maien”

Kalamaja näol on tegu pikki aastaid nii ajaloohuviliste kui ka teadlaste jaoks varjus olnud eeslinnaalaga. Siinse mineviku kohta nappis infot ja järeldusi tehti pigem kasinatele kirjalikele allikatele kui arheoloogilisele andmestikule tuginedes. Viimase aastakümne aktiivne ehitustegevus ja sellega kaasnevad arheoloogilised uuringud on andud uue võimaluse Kalamaja alale jäävaid ajaloolisi asumeid (Vissehermaye, Reperbahn, Syster Maien) taas avastada. Seeläbi on oluliselt kasvanud meie teadmised piirkonna kunagisest asustusdünaamikast ja iseloomust. Ettekanne annab lühiülevaate Kalamaja varasemast uurimisloost ning praeguseks toimunud arheoloogilistest uuringutest.

Arheoloog Eero Heinloo töötab praegu Muinsuskaitseametis arheoloogiapärandi kaitsekorralduse spetsialistina. Oma varasemas teadustöös on ta uurinud Tallinna kesk- ja varauusaegsete eeslinnaalade kujunemist ja karakteristikat.

 

Loeng: 18. oktoober kell 18.00
Silver Jäger: “Arheoloogilised uuringud Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimise ajal”

Arheoloogiasügisel tutvustab Silver Jäger Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimisel toimunud kaevamistega välja tulnud leide. Kaevamised toimusid 2021 a. augusti lõpust kuni 2022 a. märtsini. Loengus saab tutvuda kõige põnevamate leidude ja ka huvipakkuva pildimaterjaliga.

Silver Jäger on endine Eesti kaitseväelane ja missiooni veteran. Peale erruminekut pühendus ta oma hobile, milleks on ajalugu ja arheoloogia. Vabatahtliku arheoloogina alustas ta 2016. aastal tööd detektoristina maastikuseiretel. Praeguseks on Silver asunud tööle ettevõttes OÜ Muinasprojekt välitööde juhatajana.

 

Loeng: 22. november kell 18.00
Monika Reppo: “Ilus ja igav: klaasileiud Jahu tänava prügimäelt”

Jahu tänava hiliskeskaegselt prügimäelt leiti kokku üle 2300 klaasikatke. Klaas oli iseenesest väga hästi säilinud, kuid pea kolmveerand katkeist kuulus dekoreerimata aknaklaasile. Esmapilgul suur näotu tahvelklaasi kildude hunnik on võimaldanud visandada pildi 15. sajandi II poole akendest ja sellest, kuidas sai tollal Tallinnas päevavalgus tuppa. Värvi lisavad loole sadakond kirevat vitraažikildu. Lisaks linna akendega tutvumisele saab loengus Jahu tänava klaasileidude abil sisevaate joogikultuuri ning riivamisi mängu- ja arstituppa.

Monika Reppo on arheoloog ja Tartu Ülikooli doktorant, kelle doktoritöö teema on „Klaas ja selle valmistajad uusaegses Eestis“. Tema sulest on ilmunud hulgaliselt artikleid Eesti arheoloogilise klaasi kohta, sh ülevaade Jahu tänava leidudest 2019. aastal.

 

Loeng: 13. detsember kell 18.00
Erki Russow: “Kalamaja prügila keskaegse tekstiilikaubanduse infoallikana”

Tallinnas Kalamajas 2018.-2019. aastal välja kaevatud 15. sajandi prügiladestus sisaldab paljude muude üllatuste seas pea kolmsada tinaketast ehk valmistaja poolt kvaliteedi kinnitamiseks lisatud kaubaplommi. See leiukogum on erakordne nii Eesti kui ka kogu Läänemere äärsete maade mõõtmes, sest seni ei ole mitte kusagilt korraga nii palju tekstiilikaubandusega seotud kvaliteedimärke avastatud. Ettekandes saab ülevaate selliste plommide tähendusest nii arheoloogia kui ka ajaloo seisukohast, ning põhjuseist, miks neid leiti sedavõrd palju.
Arheoloog Erki Russowi (TLÜ arheoloogia teaduskogu) põhiliseks uurimishuviks on kesk- ja varauusaja aineline kultuur siin- ja sealpool Läänemerd. Tallinna arheoloogilise ainesega tegeleb ta püsivamalt viimased 15 aastat ning lisaks arvukaile artiklitele on tema sulest ilmunud 13. sajandi tallinlase elukeskkonda tutvustav raamat “Lood ja leiud Tallinna algusest” (2020). Hetkel keskendub ta Tallinna arheoloogilise uurimise ajaloole, sellest valmib peatselt objekte tutvustav kaardirakendus.

 

Ekskursioonid: 

14. oktoober kell 13

4. november kell 13

Tallinna Linnamuuseumi arheoloogiakogu hoidja Mirey Rütman: "Kalamaja – eeslinn mere ääres". Ekskursioon Kalamajast vanalinna tutvustab keskaegset merekaubandust, sadama eluolu ning meremeeste igapäevaelu. 

Eeslinnade tähtsus merekaubanduses oli ilmatu suur. Sadamate ja laevade põhitööjõud tuli just eeslinnadest, kuhu olid pagenud talupojad, et leida omale töö ning elupaik. Nõnda oli ka Kalamajas, kus väga suure osa elanikkonnast moodustasid just meremehed ja mündrikud. Ülejäänud elu keerles sadama ümber, pakkudes kas teenuseid või majutust merelt tulijatele või sinna lahkujatele. Ekskursioonil tutvume keskaegse merekaubanduse, sadama eluolu ja meremeeste igapäevaeluga.

Ekskursiooni juhib Tallinna Linnamuuseumi koguhoidja Mirey Rütman, kes on keskaegsest merekaubandusest ja meremeeste igapäevaelust kirjutanud nii bakalaureuse- kui ka magistritöö.

Ekskursioon algab Kalamaja Muuseumist Kotzebeue 16 ja kestab kuni 1,5 tundi. Ekskursioonil saab osaleda muuseumipiletiga.

Korraldaja
Kalamaja muuseum
kontakttelefon: 6413491