Arsise kellade koolis uute õpilaste vastuvõtt

Ootame 7-15aastaseid muusikahuvilisi lapsi ja noori uute õpilaste vastuvõtule 20. mail Arsise kellade koolis! 

Arsise kellade kool on huvikool, kus õpitakse muusikat läbi käsikellade ansamblimängu. Käsikellad on muusikainstrumendid, mis võimaldavad juba esimeses tunnis koosmängu alustada, nii on ka edusammud kiired tulema. Õppeprogrammis on 3 õppeainet - kellade ansamblimäng, solfedžo, klaver.

Kellademäng arendab laste ja noorte suhtlemis-, kuulamis- ning koostööoskust! Lisaks muusikalistele teadmistele ja pillimänguoskustele saab Arsise kellade koolist kaasa mõttekaaslased ja sõbrad kogu eluks!

Vastuvõtule tulekuks vajalik eelregistreerimine: tel 52 84 682 /  info@arsis.ee

Vastuvõtul vesteldakse lapsega, tehakse rütmi- ja koordinatsiooniharjutusi ning esmatutvust käsikelladega. Soovituslik on ette valmistada mõni vabalt valitud laul!

Lisainfo: www.arsis.ee

Korraldaja
Arsise kellade kool
info@arsis.ee, kontakttelefon: 5284682