Daniele Monticelli loeng „Otsides Euroopat. Itaalia 20. saj alguse Eesti kultuuris“

Laupäeval 12. jaanuaril kell 16.00 peab Tallinna Ülikooli Itaalia uuringute ja semiootika professor Daniele Monticelli loengu näitusel „Konrad Mägi“. Ettekandes vaatleb ta kultuurilist konteksti, milles tekkis ja arenes Konrad Mägi kunstitegevus.

Eesti noorte modernistide ürituses muuta 20. sajandi alguse eesti kultuuri euroopalikumaks mängis tähtsat rolli prantsuse ja itaalia moodsa kunsti ja kirjanduse avastamine ja jäljendamine.

Loeng keskendub kahele Itaalia mõju aspektile toonases Eesti kultuuris. Esiteks „Noor-Eesti” liikumise liikmete poolt itaalia kirjanduse tõlkimisele ja retseptsioonile. Teiseks samaaegsetele eesti kirjanike ja kunstike reisikirjadele Itaaliast. Võrdlus nende kahe viisi vahel astuda dialoogi võõra kultuuriga aitab esile tõsta ja analüüsida erinevaid nüansse ja teatud ambivalentsust 20. sajandi Eesti kultuuritegelaste Itaalia ja Euroopa ihaluses, mis paistavad välja ka Konrad Mägi maalides, tegevustes ja arusaamades kunstist.

Daniele Monticelli on itaalia päritolu Eesti semiootik. Ta kaitses doktorikraadi semiootika ja kultuuriteooria alal Tartu Ülikoolis 2008. aastal. Ta on Tallinna Ülikooli Itaalia uuringute ja semiootika professor.

Osalemine muuseumipiletiga

www.kumu.ekm.ee

Facebooki üritus www.facebook.com/events/365957990883806/ 

Korraldaja
Kumu kunstimuuseum
kumu@ekm.ee, kontakttelefon: 602 6000