EESTI LEIVA PÄEV JA SÜGISLAAT

Meie esivanemate toidulaual on leiva kõrval väga olulist rolli mänginud kala. Seetõttu on sügava aukartusega suhtutud nii põldudesse, mis annavad põhitoidu kui ka veidi ettearvamatusse ja ohtlikusse meresse, mis on pakkunud leivakõrvast. Selle aasta leivapäeval tutvustamegi lisaks leiva loole mere rolli eestlaste toitja ja elatusallikana.
Lisainfo: evm.ee/est/sundmused/uritused.e/eesti-leiva-paev-ja-sugislaat/1405