Eesti moslemikogukonna anatoomia

Annika Haasi dokumentaal- ja portreefotonäitus „Eesti moslemikogukonna anatoomia“ Eesti rahvusraamatukogus 2019.a. jaanuaris.


Annika Haasi fotoprojekt „Eesti moslemikogukonna anatoomia“ käsitleb Eesti moslemite kogukonda kui osa Eesti mitmekesisuse ajaloost. Moslemid elavad Eestis juba alates 16. sajandist. Praegu on eri rahvustest islamiusulisi Eestis üle 10 000 inimese, kelle kogukondliku eluga peavoolumeedia vahendusel avalikkus enamasti kokku ei puutu. Praktiseerivaid kogudusse kuuluvaid islamiusulisi on Eestis 1000 ringis. Projekti eesmärk on moslemikogukonna eestlastele lähemale toomine, kajastades nende isiklikke lugusid ja sidet Eestiga. Projekti partneriteks on Eesti Islami Keskus ja MTÜ Pagulasabi.

Foto autor Annika Haas.

Näituse avamine toimub 10. jaanuaril kell 18 Eesti rahvusraamatukogu fuajeegaleriis.

Korraldaja
EV100 kunstiprogramm