Eriekskursioon “Värvisümboolika Niguliste šedöövritel”

Värvid on olnud sajandite jooksul olulisteks tähenduste kandjateks, nendele omistatud vägi on olnud olulise kaaluga erinevate kunstiepohhide kujunemisel.

Eriekskursioonil kõneldakse ajaloolistest pigmentidest, värvide mõjust ja nendele sajandite vältel omistatud sümboltähendustest Niguliste unikaalsete kunstiteoste näitel.

Eriekskursiooni viib läbi Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret.

www.nigulistemuuseum.ekm.ee/

Korraldaja
Niguliste muuseum
niguliste@ekm.ee, kontakttelefon: 631 4330