Esmaabiandja koolitus distantsõppel / Tondi Lasketiir

T, 19.01.38 kell 05:14
Pärnu mnt 142/4, Tondi Lasketiir
Pärnu mnt 142/4
Esmaabikoolitus (16h) on sobilik ettevõtete esmaabi andjatele, juhiloa ja relvaloa taotlejale, lapsehoidjatele, noorsootöötajatele, laagrikasvatajatele, treeneritele jt elukutsetele, kus esmaabikoolitus on kohustuslik ja vajalik.
 
Esmaabiandja koolitus sisaldab:
10h teooriaõpet ZOOM keskkonnas (+ ligipääs e-õppe keskkonda, mis sisaldab õppematerjale ning kohustusliku testi)
6h praktiline õpe Tondi Lasketiirus
 
Koolituse läbinud isikutele väljastatakse tunnistus. Tunnistus on kehtiv PPA’s, ARK’is, Tööinspektsioonist jt asutustes.
 
Koolitaja: Marju Peärnberg
Tervishoiutöötaja reg. nr N06341
 
 
Koolituse eesmärgiks on anda edasi põhiteadmised ja praktilised oskused õnnetusjuhtumi korral ning elupäästva esmaabi andmiseks.
 
Esmaabikoolituse teemad:
•           Õnnetusolukorra hindamine; õnnetusolukorras tegutsemine (sh toimetulek paanikaga) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sh kannatanud asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, välistes tingimustes abiandmise iseärasused, edasise tervisekahju ennetamine.
•           Eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sh infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral).
•           Esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine).
•           Esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused.
•           Esmaabi uppumise, mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral.
•           Meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine.
•           Esmaabi äkilise haigestumise (näiteks epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral.
•           Esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.
 
Esmaabiandja koolituse osaleja lõppväljund:
•           Oskab hinnata kannatanu seisundit ja valida esmaabi andmise taktika.
•           Oskab kasutada õigeid elustamisvõtteid.
•           Oskab peatada verejooksu ja aidata šokis kannatanut.
•           Teab luumurdudega kaasnevaid ohtusid ja oskab fikseerida kannatanud liigest.
•           Oskab anda abi mürgistuse, söövituse, põletuse ja külmakahjustuse korral.
•           Oskab arvestada esmaabi andmisel enda ja teiste turvalisusega.
 
Koolituse hind – 70€
 
 
Kinkekaardiga koolitusele registreerimiseks andke enda osalussoovist teada aadressil sale@laskmine.ee.