Fine5 Tantsuteatri lavastus EUTOPIA

„Selle asemel, et aktsepteerida tsivilisatsiooni surma, tuleb võidelda sellise tsivilisatsiooni eest, mis oleks päriselt tsiviliseeritud" (Mann & Wainwright, Climate Leviathan: A Political Theory of Our Planetary Future (2018)

Mõnikord on tõesti tunne, et iseennast ning oma kohta pidevalt muutuvas heitlikus maailmas on raske üles leida, aga veelgi raskem on selles kaoses enda ees ausaks jääda. Ja seda vajalikum see on. Fine5 Tantsuteatri uuslavastus „EUTOPIA" võtab vaatluse alla metafoori paigast, kohast, milles olemine annaks positiivse kogemuse. Ruumist, kus keha kohtub vaimuga, tunne mõttega, minevik olevikuga ja avaneb uks tulevikule. Oma isiklik ruum muutlikus tsivilisatsioonide kokkupõrgete aegruumis. See pole hulluvalt maakeralt maha hüppamine, põgenemine muinasjuttu või sukeldumine virtuaalmaailma, see on koht, kus mälestused ja olevik kokku saavad ja ihuliselt ära tuntakse. “EUTOPIA” on empaatiline koos veedetud aeg, mis on tihendatud, planeeritud, koreografeeritud, eksperimenteeriv, algusest lõpuni läbi harjutatud, tantsitud, avastatud ja alati uuena taasloodud.

Fine5 Tantsuteater tähistab 2022. aastal 30ndat sünnipäeva. Teater, kel pole oma kodu, on lavastusi toonud välja mitmete teatrite lavadel ja festivalidel nii Eestis kui ka välismaal. 90ndatel etendas Fine5 Tantsuteater mitmetel kordadel oma lavastusi ka Vene Teatris ja isegi teatrimaja all keldrikorrusel asunud restoranis “Astoria”. Nüüd, 2022 sügisel avab Vene Teater endise “Astoria” (hilisem ööklubi “Klubi Teater”) ruumides eksperimentaalse etenduskunstide lava, mis on avatud kunstiprojektidele, eesti- ja venekeelse kultuuriruumi integreerivale koostööle ja rahvusvahelisele tippkultuurile. “EUTOPIA” on esimene lavastus, mis luuakse spetsiaalselt Vene Teatri eksperimentaallava jaoks.

Tants ja koreograafia: Tiina Ollesk, Renee Nõmmik, Helen Reitsnik, Simo Kruusement, Anita Kurõljova, Richard Beljohin, Michelarcangela Radatti (Itaalia)

Muusika: Aleksandr Žedeljov aka FAERSHTEIN  (Vene Teater)

Valguskunstnik: Airi Eras

Kostüümid: Kalle Aasamäe

Koostööpartner: Vene Teater

Toetaja: Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Linn

"Instead of accepting the death of civilization, we must fight for a civilization that is truly civilized" (Mann & Wainwright, Climate Leviathan: A Political Theory of Our Planetary Future (2018)

Sometimes it really feels like it's hard to find yourself and your place in a constantly changing volatile world, but it's even harder to stay honest with yourself in this chaos. Fine5 Dance Theater's new production "EUTOPIA" examines the metaphor of a place, a place where being in would give a positive experience. A space where the body meets the spirit, feeling with thought, the past with the present, and the door to the future opens. Your own personal space in the changing time-space of the clash of civilizations. It's not crazy off the earth jumping, escaping into a fairy tale or diving into a virtual world, it is a place where memories and the present meet and are physically recognized. “EUTOPIA” is an empathic time spent together compressed, planned, choreographed, experimental, rehearsed from start to finish, danced, discovered and always recreated as new.

Fine5 Dance Theater celebrates its 30th birthday in 2022. The theater without its own home has presented productions on the stages of several theaters and festivals both in Estonia and abroad. In the 90s, Fine5 Dance Theater performed its productions several times in the Russian Theater and even in the restaurant "Astoria" located in the basement of the theater building. Now, in the fall of 2022, the Vene Teater (Russian Theatre in Tallinn) will open an experimental performing arts stage in the premises of the former "Astoria" (later nightclub "Klubi Teater"), which is open to art projects, integrative cooperation between the Estonian and Russian cultural spaces, and international top culture. "EUTOPIA" is the first play created especially for the experimental stage of the Russian Theater.

 Dance and choreography: Tiina Ollesk, Renee Nõmmik, Helen Reitsnik, Simo Kruusement, Richard Beljohin,  Michelarcangela Radatti (Italy)

Music: Aleksandr Žedeljov aka FAERSHTEIN (Russian Theater)

Lighting artist: Airi Eras

Costumes: Kalle Aasamäe

Cooperation partner: Russian Theater

Supporter: Cultural Endowment, Ministry of Culture, City of Tallinn

Korraldaja
SA Fine 5 Tantsuteater
info@fine5.ee, kontakttelefon: +372 5042276