1

Hõimupäevad 2021 konverents "Soome-ugri rahvad ja keskkonnaprobleemid"

Korraldaja: Fenno-Ugria Asutus koostöös Eesti Rohelise Liikumisega

Hõimupäevad 2021 rahvusvaheline konverents on pühendatud keskkonnaprobleemidele. Kliima soojenemine ja loodusvarade priiskav kasutamine on ülemaailmsed probleemid. Nende probleemide ees on aga eriti kaitsetud väikesearvulised põlisrahvad. Toimuvad muudatused ei soosi traditsioonilisi majandamisviise, mis omakorda sunnib neid rahvaid liikuma oma põlistelt aladelt linnadesse ja sellega kaasneb probleemide hulk, mille märksõnadeks on alkoholism, õnnetused ja rahvuskeele kadu. Viimase kümne aasta jooksul on Vene Föderatsiooni gaasi- ja naftatööstus laienenud väga kiiresti. Kuidas jääda põlisrahvastena ellu?

Kliimamuutused põhjustavad aina rohkem avariisid piirkondades, mis avati tööstusele 1960-1970-ndatel aastatel. Väga palju sellal rajatud kaevandustest kasutavad amortiseerunud seadmeid ja mis veelgi halvem, need seisavad sulaval igikeltsal. Tulemuseks on tohutud nafta- ja õlireostused, mis on muutnud nii mõnedki järve ja jõed elutututeks. 

Vene Föderatsiooni põlisrahvad pole tingimusteta nafta, aga ka muude maavarade ammutamise vastu, kuid küsimus on, kuidas on põlisrahvad kaasatud. Kuivõrd on neil õigust ja võimalusi oma huvide eest kaasa rääkida või nende huvide eest seista? Seega kavatseme konverentsil rääkida põlisrahvaste ja ka teiste põliste vähemusrahvuste õigustest.

Kiire linnastumine on tekitanud uue probleemi prügimajanduse valdkonnas. Viimastel aastatel on tekkinud suur oht, et suurlinnad Perm, Peterburi ja Moskva soovivad oma jäätmeid matta asustamata piirkondadesse soome-ugri rahvaste asualadel, näiteks Šiesi prügila Komimaa piiri läheduses. Mida toob see kaasa ja millised on võimalused sellele vastu seista.

Konverentsil arutlevad nende teemade üle loodus- ja keskkonnakaitseaktivistid ning põlisrahvaste õiguste spetsialistid Eestist, Soomest ja Venemaalt.

Ülekanne ja salvestus: Mind MEDIA

Konverents on jälgitav ka veebis!

 

Korraldaja
MTÜ Fenno-Ugria Asutus
info@fennougria.ee,

Katusüritus

HÕIMUPÄEVAD 2021 »