Invamess 2018

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub 19.-20. aprillil Invamessile!

Messi kahele päevale on kokku koondatud palju informatsiooni erinevate teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut. Lisaks on võimalus tutvuda mitmete puuetega inimeste organisatsioonide tegevusega ning osaleda infotundides ja saada nõustamist. Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Messi ajal tutvustatakse erinevaid abivahendeid, meditsiinitooteid, rehabilitatsiooniteenuseid jpm. Infotundide raames on võimalik tutvuda näiteks puuetega inimeste eluruumide kohandamise korralduse, igapäevalu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenusega, psüühikahäiretega inimeste igapäevase toimetuleku toetamise ning haridusvaldkonna muudatustega. Arvutiklassis toimub lühikursus, kus õpetatakse e-posti tegemist, failide saatmist ning digiallkirjade andmist.

Mõlemal päeval on külastajatel võimalik saada nõustamist töövõime või puude raskusastme hindamise teemal. Kohal on Eesti Haigekassa nõustajad ning Õigusteenuste Büroo juristid. Messi esimesel päeval pakub Tallinna Suhkruhaigete Selts võimalust mõõta veresuhkrut ja vererõhku ning teisel päeval pakuvad sotsiaaltöötajad teavet puuetega inimeste suunatud toetustest ja teenustest Tallinnas. Puhkehetkel ja messi muljete jagamiseks tuttavatega on võimalik külastada meie kohvikut.

Külastajatele on mess tasuta.

Mess on avatud 19. aprillil kell 12-18 ja 20. aprillil kell 10-15.

Messi läbiviimist toetavad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Hasartmängumaksu Nõukogu.

Täpsem info:

Invamess 2018 Facebook üritus

TPIK koduleht

 

AJAKAVA

Neljapäev, 19.04.2018

12:00 – 12:15 Messi avamine, sõnavõtud (1. korruse fuajee)
12:00 – 18:00 Eksponentide väljapanekud (1. korruse saal ja klubiruum ning 2. korrus)
12:00 – 18:00 Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele, Kristi Rekand, Eesti Puuetega Inimeste Koda (2.korrus, ruum 201)
12:00 – 18:00 Vähenenud töövõimega inimeste individuaalnõustamine, Eesti Töötukassa (1. korrus, Töötukassa messiboks)
13:00 – 14:00 Infotund „Teenused Tallinna Vaimse Tervise Keskuses – kuidas toetada psüühikahäiresse haigestunud inimeste igapäevast toimetulekut?“, Tallinna Vaimse Tervise Keskus, Monika Rand, eesti keeles + viipekeelne tõlge (2. korrus, ruum 209)
13:00 – 17:00 Veresuhkru ja –rõhu mõõtmine, Tallinna Suhkruhaigete Selts (2. korrus, ruum 203)
13:00 – 17:00 Õigusnõustamine, Õigusteenuste Büroo (2. korrus, ruum 206)
13:00 – 17:00 Töötuba Siiditee: tekstiilitrükk, omaosalus 2€ ja rahvusvaheliste noorteprojektide võimaluste tutvustamine, Eesti Erinoorsootöö Ühing NoOR (2. korrus, ruum 202)
13:00 – 17:00 Siidirätikute meisterdamise töötuba, omaosalus 5€, MTÜ Danko (2. korrus, ruum 202)
14:00 – 15:00 Infotund „Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenus“ Sotsiaalkindlustusamet, Janeli Sinisalu, eesti keeles + viipekeelne tõlge (2. korrus, ruum 209)
14:00 – 16:00 Haigekassa nõustamine (2. korrus, klaasist puhkeruum)
15:00 – 17:00 Paraspordi tutvustamine ja võimalus mängida koroonat, Eesti Invaspordi Liit (2. korrus, ruum 205)
16:00 – 17:30 Arvuti lühikursus G-maili e-postkasti tegemine, e-kirjade saatmine, failide ja fotode lisamine kirjadele; digiallkirja andmine ja allkirjastatud dokumentide saatmine. Koolituskeskus WALK, eesti keeles (2. korrus, ruum 210). Registreerimine infolauas.
* 11:00 – 17:00 Kohvik (1. korruse klubiruum)

Reede, 20.04.2018

10:00 – 15:00 Eksponentide väljapanekud (1. korruse saal ja klubiruum ning 2. korrus)
10:00 – 15:00 Nõustamine töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele, Kristi Rekand, Eesti Puuetega Inimeste Koda (2.korrus, ruum 201)
10:00 – 15:00 Vähenenud töövõimega inimeste individuaalnõustamine, Eesti Töötukassa (1. korrus, Töötukassa messiboks)
11:00 – 12:00 Infotund “Tuge vajavate õpilaste toetamine üldhariduses” Piret Liba, Haridus- ja Teadusministeerium, eesti keeles + viipekeelne tõlge (2. korrus, ruum 209)
11:00 – 14:00 Sotsiaalnõustamine (Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade puuetega inimeste spetsialistid) (2. korrus, ruum 208)
11:00 – 14:00 Õigusnõustamine, Õigusteenuste Büroo (2. korrus, ruum 206)
11:00 – 14:00 Töötuba Siiditee: tekstiilitrükk, omaosalus 2€ ja rahvusvaheliste noorteprojektide võimaluste tutvustamine, Eesti Erinoorsootöö Ühing NoOR (2. korrus, ruum 202) 
12:00 – 13:30 Arvuti lühikursus G-maili e-postkasti tegemine, e-kirjade saatmine, failide ja fotode lisamine kirjadele; digiallkirja andmine ja allkirjastatud dokumentide saatmine. Koolituskeskus WALK, vene keeles (2. korrus, ruum 210). Registreerimine infolauas.
12:00 – 14:00 Haigekassa nõustamine (2. korrus, klaasist puhkeruum)
13:00 – 14:00 Infotund „Puuetega inimeste eluruumide kohandamise korraldus Tallinnas“ Anna Zolin, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet koos Sotsiaalkindlustusametiga, eesti keeles + viipekeelne tõlge (2. korrus, ruum 209)
* 09:30 – 14:00 Kohvik (1. korruse klubiruum)
 

ПРОГРАММА

Четверг, 19.04.2018

12:00 – 12:15 Открытие Ярмарки, вступления (1-ый этаж, фойе)
12:00 – 18:00 Выставка экспонентов (1-ый этаж в зале и комнате клуба, также на 2-ом этаже)
12:00 – 18:00 Консультация по вопросам оформления трудоспособности и степени инвалидности, от представителя Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Kristi Rekand (2-ой этаж, кабинет 201)
12:00 – 18:00 Индивидуальная консультация для людей с пониженной трудоспособностью, от Кассы по безработице (1-ый этаж, бокс Кассы по безработице)
13:00 – 14:00 Инфочас на тему „Услуги Таллиннского Центра Душевного Здоровья – как поддержать ежедневно человека с психическим расcтройством?“ от представителя Центра - Monika Rand, инфочас пройдёт на эстонском языке с сурдопереводом (2-ой этаж, кабинет 209)
13:00 – 17:00 Измерение уровня сахара и давления, от Tallinna Suhkruhaigete Selts (2-ой этаж, кабинет 203)
13:00 – 17:00 Правовая консультация, от Õigusteenuste Büroo (2-ой этаж, кабинет 206)
13:00 – 17:00 Кружок Siiditee: набивка текстиля, cтоимость - 2 евро и представление международных проектов для молодежи, от Эстонского сообщества молодежной работы NoOR (2-ой этаж, кабинет 202)
13:00 – 17:00 Кружок поделки шелковых платков, cтоимость - 5 евро от MTÜ Danko (2-ой этаж, кабинет 202)
14:00 – 15:00 Инфочас „Ежедневные и недельные услуги поддержания“ от представителя Департамента Социального страхования - Janeli Sinisalu, инфочас пройдёт на эстонском языке с сурдопереводом (2-ой этаж, кабинет 209)
14:00 – 16:00 Консультация от Больничной кассы (в комнате отдыха на 2-ом этаже)
15:00 – 17:00 Представление о параспорте и возможность попробовать игру-новус, от Eesti Invaspordi Liit (2-ой этаж, кабинет 205)
16:00 – 17:30  Краткий компьютерный курс — создание почтового ящика Gmail, отправление электронной почты, прикрепление файлов и фотографий к электронной почте; дигитальное подписание документа и отправление документов с дигитальной подписью. Курс от центра WALK пройдёт на эстонском языке (2-ой этаж, кабинет 210). Регистрация на курс пройдёт на инфо-столе.
* 11:00 – 17:00 Кафе (1-ый этаж в комнате клуба)

Пятница, 20.04.2018

10:00 – 15:00 Выставка экспонентов (1-ый этаж в зале и комнате клуба, также на 2-ом этаже)
10:00 – 15:00 Консультация по вопросам оформления трудоспособности и степени инвалидности, от представителя Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Kristi Rekand (2-ой этаж, кабинет 201)
10:00 – 15:00 Индивидуальная консультация для людей с пониженной трудоспособностью, от Кассы по безработице (1-ый этаж, бокс Кассы по безработице)
11:00 – 12:00 Инфочас “Поддержка учеников в рамках общеобразовательной системы” от представителя Министерства образования и науки Piret Liba, инфочас пройдёт на эстонском языке с сурдопереводом (2-ой этаж, кабинет 209)
11:00 – 14:00 Консультация по социальным вопросам (от сотрудников районных управлений) (2-ой этаж, кабинет 208)
11:00 – 14:00 Правовая консультация, от Õigusteenuste Büroo (2-ой этаж, кабинет 206)
11:00 – 14:00 Кружок Siiditee: набивка текстиля, cтоимость - 2 евро и представление международных проектов для молодежи, от Эстонского сообщества молодежной работы NoOR (2-ой этаж, кабинет 202)
12:00 – 13:30 Краткий компьютерный курс — создание почтового ящика Gmail, отправление электронной почты, прикрепление файлов и фотографий к электронной почте; дигитальное подписание документа и отправление документов с дигитальной подписью. Курс от центра WALK пройдёт на русском языке (2-ой этаж, кабинет 210). Регистрация на курс пройдёт на инфо-столе.
12:00 – 14:00 Консультация от Больничной кассы (в комнате отдыха на 2-ом этаже)
13:00 – 14:00 Инфочас на тему „Услуга приспособления места жительства людей с ограниченными возможностями“ от представителя Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (и при поддержке Департамента соц.страхования)  - Anna Zolin, инфочас пройдёт на эстонском языке с сурдопереводом (2-ой этаж, кабинет 209).
* 09:30 – 14:00 Кафе (1-ый этаж в комнате клуба)
 

Korraldaja
MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda
mihkel@tallinnakoda.ee, kontakttelefon: 52 56 560