LIFE programmi ja Horisont 2020 programmi tutvustav infopäev

LIFE programm on Euroopa Komisjoni toetusskeem, millega toetatakse keskkonna- ja kliimaprojekte Euroopa Liidus juba 25 aastat. Perioodil 2014-2020 on programmi eelarve 3,46 mld eurot.

 
Toetatavad valdkonnad on: 
* keskkond ja ressursitõhusus
* bioloogiline mitmekesisus
* keskkonnaalane juhtimine ja teave
* kliimamuutustega kohanemine
* kliimamuutuste leevendamine
* kliimaalane juhtimine ja teave
 
Infopäeval antakse ülevaade toetatavatest valdkondadest, tutvustatakse programmi võimalusi ja rahastatud projekte ning selgitatakse taotlemise tingimusi. 
 
Koostöös Eesti Teadusagentuuriga tutvustatakse ka Horisont2020 programmiga seotud võimalusi ja taotlemise tingimusi keskkonna valdkonnas (vt ka http://www.horisont2020.ee/)
 
Lisainfo saamiseks külasta programmi kodulehte (http://life.envir.ee) või võta ühendust LIFE projektijuhiga Timo Kark (e-post timo.kark@envir.ee; tel 53483518). 

Korraldaja
Keskkonnaministeerium
timo.kark@envir.ee, kontakttelefon: