Loeng „Johann Köler – kunstnik keiserliku õukonna teenistuses“

Laupäeval, 12. jaanuaril kell 15.00 annab Kadrioru kunstimuuseumi näitusel "Alguses olid ... Köler ja Weizenberg" loengu prof Ljubov Kisseljova Tartu Ülikoolist. 

„Selleks et olla märgatud õukonnas ja saada õukonnakunstnikuks, tsaari tütarde joonistusõpetajaks, kelleks Köler sai 1860. aastatel, oli kasulik omada tutvusi. Sissepääsu õukonnamaailma tagasid talle nii tema anne ja edusammud kunstis kui ka tutvus ihuarstide (Haartmani ja Karelliga), teatud osa võis etendada ka tema sõber, tulevane akadeemik Jakov Grot, kes oli 1850. aastatel suurvürstide õpetaja.“

(L. Kisseljova „Eesti-vene kultuuriruum“)

Ljubov Kisseljova on Tartu Ülikooli slavistika osakonna juhataja ja vene kirjanduse professor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on 18. sajandi ja 19. sajandi esimese poole vene kirjanduse ajalugu, vene kirjandus teiste rahvuste kultuurikontekstis ning Juri Lotmani pärand. Olulise panuse eesti kirjanduslukku on lisanud Kisseljova uurimused Jaan Krossi teostest „Keisri hull”, „Kolmandad mäed” ning „Doktor Karelli raske öö”. 2017. aastal ilmus tema monograafia „Eesti-vene kultuuriruum“.

12.01.2019 kell 13.00 toimub sama loeng vene keeles

www.kadriorumuuseum.ekm.ee

Korraldaja
Kadrioru kunstimuuseum
kadriorg@ekm.ee, kontakttelefon: 606 6400