Ludmilla Siimu isikunäitus „Olemise ilu ja valu“ / Выставка Людмилы Сийм «Красота и боль бытия»

Riigikogus on avatud Ludmilla Siimu isikunäitus „Olemise ilu ja valu“, kus Eesti-Soome taustaga kunstniku maalidel kajastub inimene uuenevas, kaasaegses linnaruumis.

Näituse vaatamiseks tööpäevadel kell 10-16 on Riigikogu hoonesse sisenemisel vaja esitada isikut tõendav dokument.

Näitus Toompea lossi kunstisaalis keskendub Ludmilla Siimu Soomes loodud teostele, mis on komplekteeritud erakogust ja kus tuuakse esile nii kunstniku filosoofiline elumõtestamine kui ka maaliline teostus ja värviküllane vaade. Tema hilisemast loomingust on välja toodud psühholoogiliselt veenvad, karakteritäpsed ja meisterlikud portreemaalid. Portretistina oli kunstnik just Eestis 1970. aastatel imetletud ja väga kõrgelt hinnatud kunstnik.

Huvitava elukäiguga Ludmilla Siim sündis 1938. aastal Alma-Atõs. Tema esivanemad – vanaisa ja vanaema olid oma maa saamist igatsedes 1912. aastal Eestist välja rännanud. 1945. aastal kolis perekond Eestisse tagasi. Siin lõpetas Ludmilla Siim 1958. aastal Tartu Kunstikooli ja asus samal aastal õppima maalikunsti Eesti Riiklikusse Kunstiinstituuti, mille lõpetas 1965. aastal. Aastast 1968 alustas esinemist kunstinäitustel. Eesti Kunstnike Liidu liige on Ludmilla Siim alates 1971. aastast. Tema 1970. aastate loomingus on mõjutusi popkunstist ja hüperrealismist, neid isikupäraselt sünteesides jõudis ta omase maagilise mõjuga reaalsust käsitleva uudse stiilini.

Alates 1977. aastast elab kunstnik Soomes ning kannab nime Milla Siim-Kaasinen. Kunstnik on Soomes teinud mitu isikunäitust, millest tähtsaim oli 1979. aastal Helsingi Taidetalos. Samuti on ta eksponeerinud oma maale mitmel pool maailmas. Nii oma Eestis loodud maalidel kui ka Soomes eelistab kunstnik töötada suures formaadis, mille kaudu keskendub oma ideede ja nägemuse jõulisele väljendamisele.

Ludmilla Siimu isikunäituse „Olemise ilu ja valu“ kuraator on kunstikoguja Mart Lepp. Näitus jääb avatuks 6. märtsini.

Näitusi Toompea lossi kunstisaalis vahendab Eesti Kunstnike Liit koostöös Riigikogu Kantseleiga.

www.riigikogu.ee/tulge-kulla/kulastage-riigikogu/kunstisaal-ja-naitused/

________

В Рийгикогу проходит выставка Людмилы Сийм «Красота и боль бытия»

Полотна эстоно-финнской художницы отображают человека в меняющемся современном городском пространстве.

В рамках выставки в Художественном зале замка Тоомпеа будут представлены работы художницы, выполненные в Финляндии и хранящиеся в частной коллекции. Они демонстрируют как философское восприятие жизни автора, так и яркое видение и живописную манеру рисунка. Из ее более позднего творчества представлены психологически убедительные портреты, мастерски и точно отображающие героев. Именно портретное творчество художницы получило признание и высоко ценилось в Эстонии в 1970-е годы.

Людмила Сийм – человек интересной судьбы. Она родилась в 1938 году в Алма-Ате. Ее предки – дедушка и бабушка – покинули Эстонию в 1912 году в поисках своего места под солнцем. В 1945 году семья вернулась в Эстонию. В 1958 году Людмила Сийм закончила Тартускую художественную школу и стала изучать живопись в Эстонском государственном художественном институте. В 1965 году она закончила институт. С 1968 года художница стала участвовать в художественных выставках. С 1971 года она является членом Союза художников Эстонии. Ее работы 1970-х годов создавались под влиянием поп-арта и гиперреализма. Путем их синтеза художница создала свой персональный новый стиль передачи реальности, обладающий магическим влиянием.

С 1977 года художница живет в Финляндии и выступает под именем Милла Сийм-Каасинен. В этой стране у нее состоялось несколько персональных выставок. В качестве наиболее важной из них можно выделить выставку 1979 года в Helsingi Taidetalo. Kартины художницы экспонировались и в других странах. И в Эстонии, и в Финляндии художница отдавала предпочтение крупному формату, позволявшему ярко реализовать ее идеи и видение.

Куратором персональной выставки Людмилы Сийм «Красота и боль бытия» выступает коллекционер искусства Март Лепп. Выставка продлится до 6 марта.

Выставки в Художественном зале замка Тоомпеа курирует Эстонский союз художников в сотрудничестве с Канцелярией Рийгикогу.

Посетить выставку можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00. Для того, чтобы пройти в замок Тоомпеа, при себе необходимо иметь удостоверение личности.

www.riigikogu.ee/ru/posetite-nas/posetite-rijgikogu/hudozhestvennyj-zal-i-vystavki/

 

Korraldaja
Riigikogu Kantselei
kontakttelefon: +372 631 6456