Mudilastunnid Eesti Lastekirjanduse Keskuses

Raamatulapseks kasvamine algab juba õige varakult ning usume, et raamatuhuvi on peidus igas väikeses lapses. Selleks, et seda äratada ja arendada, ootab Eesti Lastekirjanduse Keskus 2-3-aastasi raamatusõpru koos ema või isaga kaks korda nädalas mudilastundi. Loeme jutte, vaatame uusi raamatuid, mängime ja meisterdame.

Lapsevanematele anname soovitusi, milliseid tähe- ja sõnamänge mängida ning kuidas lapsele sobivaid raamatuid valida. Mudilastunnid toiimuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti ning siin saavad lapsed sõbraks raamatutega, meie keskusega ja omavahel.