Näitus „Kadunud eesti skulptorid. Linda Sõber ja Endel Kübarsepp“

1930. aastate teisel poolel äratasid Eesti kultuuriruumis tähelepanu kaks noort Pallase skulptorit, abielupaar Linda Sõber (1911–2004) ja Endel Kübarsepp (1912–1972). 1944. aastal lahkusid nad pagulastena Eestist ning andmed kunstnike edaspidise elu ja tegevuse kohta olid viimase ajani lünklikud. Nii Linda Sõberist kui ka Endel Kübarsepast kujunes kohe erialase karjääri alguses, 1930. aastate teise poole tunnustatumaid ja lootustandvamaid noori skulptoreid, kelle esinemisi kajastati tollases ajakirjanduses korduvalt ja nende teoseid leidub kunstimuuseumides. Eeskätt Endel Kübarsepp esines aktiivselt pagulaskunstnike näitustel ka sõjajärgsetel aastatel Saksamaal. 1940. aastate lõpul lahknesid kujurite teed. Linda Sõber jätkas oma elu Itaalias ning Endel Kübarsepp USA-s. Nõukogude okupatsioonikümnenditel jäi mõlema skulptori loomepärand kodumaal eelkõige ideoloogilistel põhjustel tähelepanuta. Nüüdsel ajal vaadeldakse nende loomingut aga 1930. aastate eesti skulptuuriklassika olulise osana.

Aastal 2014 võtsid näituse korraldajad kontakti kunstnike poja Toomas Kübarsepaga, kes kinnitas, et tema valduses Itaalias on dokumente ja fotosid mõlemast vanemast. Külastades 2015. aasta suvel Eesti Kunstimuuseumi, kutsus ta muuseumi skulptuurikogu juhataja Juta Kivimäe ning muuseumi arhiivi juhataja Ulrika Jõemägi San Remosse materjalidega tutvuma. Kahjuks suri Toomas Kübarsepp 2015. aasta novembri lõpul koduaias juhtunud ootamatu õnnetuse tagajärjel.

Rahvuskaaslaste programmi toetusel sõitsid näituse korraldajad 2016. aasta suvel Itaaliasse, kus neid võttis vastu Toomas Kübarsepa elukaaslane pr Frohild Heuser. Ta võimaldas tutvuda aastail 1950–2004 Linda Sõberi koduks olnud villaga San Remo vanalinnas ning digiteerida skulptorite elu kajastavad fotod, dokumendid ja kirjavahetuse. Uut teavet andsid ka Endel Kübarsepa fotod ning kirjad aastaist 1949–1958, mille pr Heuser alles 2016. aasta sügisel villast leidis ja Eesti Kunstimuuseumile saatis. 2017. aasta kevadel lisandusid fotod Endel Kübarsepa sugulase Ene Lusti kodusest arhiivist. Tänu kogutud rikkalikule materjalile osutus võimalikuks mõlema kujuri loomingut ja elukäiku kajastava raamatu koostamine ja avaldamine Eesti Kunstimuuseumi arhiiviväljaannete sarjas.

Näitusel on eksponeeritud 14 skulptuuri ja Villu Plingi foto- ning videoinstallatsioon. Lisaks Linda Sõberi ja Endel Kübarsepa skulptuuridele Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudest on väljas ka skulptorite õpetaja Anton Starkopfi portreeskulptuurid mõlemast kujurist Pallase päevilt.

Loe lisaks:
kumu.ekm.ee

Korraldaja
Kumu kunstimuuseum
kumu@ekm.ee, kontakttelefon: 602 6000