Näitus "KOOLITUND, VAHETUND: vene haridus Tallinnas 1715–1944"

Ajaloonäitus “KOOLITUND, VAHETUND: vene haridus Tallinnas 1715–1944″ tutvustab siinse venekeelse hariduse ajalugu.

Rännakul aegadetagusesse kooli võib igaüks leida midagi tuttavat ja lähedast. Ajavahemikku aastast 1715 kuni 1944 mahuvad mitmed ajastud. Vene kooli ajaloo kaudu puutume kokku ka koolielu argipäevaga, mis on mõistetav kõigile, kes õppisid ja õpivad. Ühtlasi räägime siinse vene kogukonna ajaloost.

Praegu on Eestis päevakorral diskussioonid venekeelse hariduse teemal. See on parim aeg pöörduda ajaloo poole, mille õppetunnid võivad pakkuda abi keeruliste ülesannete lahendamisel.

Näitusel on eksponeeritud teosed ja esemed järgmistest kogudest: Tallinna Linnamuuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Pedagoogika-Arhiivmuuseum, Eesti Rahvusarhiiv, Gustav Adolfi Gümnaasiumi Ajaloomuuseum, Nõmme muuseum, SA Narva Muuseum, SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Tallinna Linnaarhiiv, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliidi Korneliuse perekonnaarhiiv, Jelena Beliovskaja erakogu, Aleksandr Borissovi erakogu, Kirill Nemirovitš-Dantšenko erakogu, Aleksandr Dormidontovi erakogu, Larissa Šiškevitsi erakogu.

Näitust saadavad kunstnik Kuzja Zverjevi peene huumoriga graafilised tööd.

Kuraatorid: Maria Smorževskihh-Smirnova, Zurab Jänes
Kujundus: Anastassia Kovõtska
Graafiline disain: Loore Sundja

Историческая выставка «УРОК — ПЕРЕМЕНА: русское образование в Таллине 1715-1944».

Новая выставка Таллинского русского музея – путешествие в школу давно минувших лет, где каждый сможет найти что-то знакомое и близкое. Школьную тему мы раскрываем через историю русского образования в Таллине: от 1715-го до 1944-го года. Этот отрезок вместил в себя несколько разных эпох, а школа зависит от исторических перемен.

Через историю русской школы мы прикасаемся к школьным будням, понятным каждому, кто учился и учится. Вместе с тем, мы говорим об истории русской общины, проживающей здесь.

Сегодня в Эстонии не смолкают дискуссии об образовании на русском языке, родном для многих ее жителей. Самое время обратиться к истории, которая через уроки прошлого может быть хорошим учителем в решении сложных задач.

На выставке экспонируются произведения и предметы из собраний Таллинского городского музея, Эстонского исторического музея, Эстонского Педагогического архива-музея, Эстонского Национального архива, Музея истории Гимназии Густава Адольфа, Музея Нымме, ЦУ Нарвский музей, ЦУ Эстонский Музей спорта и олимпиад,  Таллинского городского архива, семейного архива митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия, частной коллекции Елены Белиовской, частной коллекции Александра Борисова, частной коллекции Александра Дормидонтова, частной коллекции Кирилла Немировича-Данченко, частной коллекции Ларисы Шишкевич.

Художественный акцент выставке придают исполненные тонкого юмора графические работы художника Кузи Зверева.
Кураторы выставки: Мария Сморжевских-Смирнова, Зураб Янес
Оформление: Анастасия Ковычка
Графический дизайн: Лооре Сундья

http://linnamuuseum.ee/cat-tallinna-vene-muuseum/29-augustil-avame-koolitund-vahetund-vene-haridus-tallinnas-17151944/

Korraldaja
Tallinna vene muuseum
vemu@linnamuuseum.ee, kontakttelefon: 660 4140