Näitus " Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis"

Näitus jätkab sealt, kus lõpetas 2018. aastal toimunud 1990. aastate kunsti kokku võtnud näitus „Salatoimikud [1990ndate kartoteek]“. Uue kümnendi märksõnadeks said majandusbuum, professionaliseerumine ja rahvusvahelistumine, mida tagantjärele on kokkuvõtvalt nimetatud normaliseerumiseks. Väljapanek vaatleb, kuidas väljendusid need arengud ajajärgul loodud kunstis ning millised olid olulisimad autoripositsioonid ja teemapüstitused.

www.kumu.ekm.ee

Korraldaja
Kumu kunstimuuseum
kumu@ekm.ee, kontakttelefon: 602 6000