1

Näitus „Mustri kõla Venemaal elavatest …“ / Выставка «Звучание орнамента. О живущих в России…»

Mis võiks ühendada mütoloogiat, ajalugu ja kaasaegset maalikunsti? Loomulikult on see muuseum!
Mütoloogial tuginev mustri pealekandmise kunst on leidnud väljenduse näitusel eksponeeritud rahvariietel, muusikariistadel ja tarbeesemetel. Kaasaegse kõla traditsioonilisele mustrile lisavad Tallinnas elava udmurdi kunstniku Stanislav Antipovi maalid.

Kas muster pakub kaitset? Kas vastab tõele, et mustri omanik on relvastatud? Millised Venemaal elavad rahvad on eestlaste sugulased ja kuidas? Vastused nendele küsimustele leiab meie näituselt.

Näitus „Mustri kõla“ esitleb esemeid erakollektsionääride kogudest ja mitme perekonna pärandvarast soome-ugri rahvaste esindajatelt, kelle põliseks elukohaks on Venemaa koosseisu kuuluvad alad.

Näituse avamine oli võimalik tänu tõelistele kultuuripärandi hindajatele ja oma eriala meistritele – Stanislav Antipov ja Natalia Abrosimova, Anu Väliaho, Ljudmila Yamurzina, Ingrit Kala, Maria Korepanova. Avamist toetasid Tallinna linn ja Tallinna Linnamuuseum.

Tallinna Linnamuuseumi näituse meeskond: Ljudmila Yamurzina, Zurab Jänes, Maria Smorževskihh-Smirnova, Lilian Juhkam, Janika Turu, Eve Veigel, Jaan Künnap, Leo Savila.

Eelregistreerimine aadressil vemu@linnamuuseum.ee. 

Piletiinfo: 2 €

***

На выставке представлены национальные костюмы, музыкальные инструменты и предметы быта представителей финно-угорских народов, традиционное место проживания которых – различные территории России. Все экспонаты объединяет общая тема – искусство нанесения узора. А современное и яркое звучание традиционному орнаменту придают картины удмуртского художника Станислава Антипова, ныне живущего в Таллинне.

Может ли узор защищать? И правда ли, что если имеется орнамент, то ты вооружен? Как и какие народы, живущие в России, родственны эстонцам? Обо всем об этом можно узнать на нашей выставке.

Выставка и культурная программа проходит в рамках Дней национальных меньшинств и поддерживается городом Таллином. Выставка отрыта 26.10.2018–31.12.2018.

Открытие нашей выставки стало возможным благодаря истинным ценителям культурного наследия и мастерам своего дела — Станислава Антипова и Натальи Абросимовой, Ану Валиахо, Людмилы Ямурзиной,
Ингрит Кала, Марии Корепановой.

Выставочная команда Таллиннского городского музея: Людмила Ямурзина, Зураб Янес, Мария Сморжевских-Смирнова, Яаника Туру, Лилиан Юхкам, Эве Вейгель, Лео Савила, Яан Кюннап

Цена: 2 €, обязательна предварительная регистрация по адресу: vemu@linnamuuseum.ee.

Korraldaja
Tallinna vene muuseum
vemu@linnamuuseum.ee, kontakttelefon: 6604140