1

Näitus universaaldisanist

16.-31. maini on Viru Keskuse esimesel korrusel võimalik vaadata näitust universaaldisanist.

UNILAB on universaaldisaini inkubaator, mis koostöös Eesti ülikoolide ja kõrgkoolidega korraldas aastatel 2018-2019 tudengitööde konkursi.  Konkursi raames arendasid üliõpilased toodete, teenuste, digi- ja füüsiliste keskkondade projekte eesmärgiga välja töötada lahendusi kogu ühiskonna jaoks, kaasa arvatud puuetega inimesed.

Näitusel on esitletud 2018.–2019.a valminud tööd, mis vaatlevad teemat Iseseisvus 3,0. See tähendab ühiskonda, mis toetab ja võimestab kõigi inimeste iseseisvat toimetulekut, sõltumata nende võimetest.  

Rohkem infot leiad UNILABist leiad www.unilab.ee

UNILABi tegevust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Disainerite Liit ja Sotsiaalministeerium.

Korraldaja
UNILAB ja Sotsiaalministeerium
Kaisa.Knight@sm.ee, kontakttelefon: 626 9753