1

Näituse „Vallutaja pilk. Lisa Reihana „In Pursuit of Venus““ lõpuüritus

Laupäeval, 25. jaanuaril toimub Kumu kunstimuuseumi näituse „Vallutaja pilk“ finissage, mille raames on kavas:

kell 13.00 graafika töötuba „Vallutaja pilk“
kell 14.00 venekeelne ekskursioon näitusel
kell 15.00 kuraatoriekskursioon näitusel
kell 16.00 vestlus „Kaasaegne muuseum ja koloniaalne pärand“.
Moderaator: Kadi Polli

Ajalukku vaadates tuleb paratamatult tunnistada muuseumi kui institutsiooni seotust võimuga: sõdade, omistamise, rüüstamise ja riigistamisega. Valgustusajastu sünnitisena oli selle üks eesmärke kinnitada läänemaailma kultuurilist üleolekut, võttes endale õiguse ja tarkuse koguda koloniseeritud alade kunsti ning etnograafilisi rikkusi.

Praeguseks on Euroopa endistes suurtes koloniaalmaades Prantsusmaal, Hollandis ja Suurbritannias erikultuuriliste kogukondade ootusi arvestades tegeldud juba mõnda aega muuseumide ekspositsioonide kohandamise ning pärandi tagastamise küsimustega. Restitutsiooni suunas on kõige kaugemale läinud Prantsusmaa, kus on läbi viidud põhjalik uurimus Prantsuse muuseumides asuvatest Aafrikast röövitud kunstivaradest. 2018. aastal jõudis president Emmanuel Macron suurt rahvusvahelist kõlapinda tekitanud otsuseni tagastada Beninile kuninglikud skulptuurid, mis Prantsuse väed olid 1892. aasta sõjakäigult kaasa toonud.

Millised tõekspidamised ja rahvusvahelised kokkulepped nüüdisaegset muinsuskaitset ja muuseumimaailma reguleerivad? Palju need mõjutavad Eestit? Kas Eestil on kunstivarasid pigem tagasi küsida või on ka meil teistelt aladelt kokku toodud pärandit? Kuidas suhtuda Eesti Ajaloomuuseumi põhjarahvaste kollektsiooni või Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri väljapanekusse? Neile küsimustele otsivad vastuseid Tartu Ülikooli muuseumi direktor, museoloog Mariann Raisma ja Muinsuskaitseameti kunstipärandi valdkonna juht Linda Lainvoo. Vestlust modereerib Kumu kunstimuuseumi direktor Kadi Polli.

Näituse keskmes on Lisa Reihana võimas videoteos „In Pursuit of Venus“, mis esindas 2017. aastal Veneetsia biennaalil Uus-Meremaad. Teose lähtekohaks on 19. sajandi visuaalia ning selle kolonialistlik pilk asumaade loodusele ja rahvastikule. Sarnaseid näiteid pakub ka baltisaksa pildipärand.

Osalemine muuseumipiletiga

www.kumu.ekm.ee

Korraldaja
Kumu kunstimuueum
kumu@ekm.ee, kontakttelefon: 602 6000