Pagarikoda-kohvik RUKIS / KINKEKAART

T, 19.01.38 kell 05:14
Pagarikoda-kohvik RUKIS
Viru 3/15
Hea klient,
 
Anname teada järgmise info restoranide Rukis ja Farm realiseerimata kinkekaartide omanikele:
 
15.03.2021 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-21-610 kuulutati välja võlgniku, Orange Grupp OÜ (registrikood: 14897726), pankrot 15.03.2021 kell 13.00.
Pankrotihalduriks nimetati Indrek Lepsoo (aadress Eesti, Harju maakond, Tallinn, Roseni 7, telefon 50 97 167, e-post indrek@pankrotihaldur.ee).

Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 06.04.2021 algusega kell 11.00 Harju Maakohus Tallinna kohtumaja saalis nr 3004.
Võlausaldajad on kohustatud hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude tähtajast (PankrS § 93 lg 1 ). Tähtaegselt esitamata, kuid tunnustatud nõuded rahuldatakse viimases järgus (PankrS § 153 lg 1 p 3 ). Pankrotivarasse kuuluva võlgnikule võlgnetava kohustuse täitmist võib pärast pankroti
väljakuulutamist vastu võtta üksnes pankrotihaldur (PankrS § 37).
 
Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele (PankrS § 31 lg 7 ). Võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja võivad esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul teate avaldamisest arvates (PankrS § 32). Määruskaebuse esitamine ei peata määruse täitmist (PankrS § 5 lg 3 ). Pankrotimääruse täitmist ei saa peatada ega ajatada, samuti ei saa muuta pankrotimääruse seaduses sätestatud täitmise viisi ja korda (PankrS § 31 lg 7).
 
 
Linnakära keskmes on tihti katsumuseks leida hetke, mil korraks hinge tõmmata ja lasta üleliigsetel mõtetel settida. Sellepärast oleme seadnud linnasüdamesse kohviku Rukis, kus õhk on suminast soe, maitsed maalähedased ja meeled meelad ning magusad. Siin leiab kõike, et hingel hubane oleks, sest kondiiter, pagar ja köök käivad käsikäes ja sestap saab päev läbi kõhtu kosutada, kohvitada kui ka koogikogu katsetada.

Menüüga saab tutvuda siin


Kinkekaarti saab kasutada kõikide RUKIS toodetega, nii kohapeal kui kaasa ostuks.
Kinkekaardi kestus 1 aasta.

Orange grupp OÜ
517 3261
info@rukis.ee
Viru 11, Tallinn
Tallinn, Estonia