1

Pärimusmaastik meis ja meie ümber (Jüri Metssalu)

Pärimuspaiku on kõikjal meie ümber. Igas külas on mitmeid kohti, millest kõnelevad rahvajutud arhiivides ja mida mäletavad maainimesed veel tänagi. Nii rahvajuttude uurimine kui ka kohanimede tundmine rikastab meie maastikutaju. Pealtnäha tavapärases keskkonnas avanevad paikade lood, tähendus, pühadus, erilisus. Tundes kohajutte tunneme me ka neid kohti – nii füüsilisel maastikul kui ka vaimses plaanis.

Tüüpilisemad pärimuspaigad on: looduslikud pühakohad; ravipaigad; vaimolendite, hiidude jaajalooliste isikutega seotud kohad; imeliste ilmingute avaldumiskohad; ajaloolised hooned, teed, rajatised; matusepaigad; kabeli- ja kirikukohad; tänapäeval näiteks ka UFO-kohad jne.

Loengus vaatleme, kuidas pärimuse ja teiste arhiiviallikate kaudu avanevad füüsilises maastikus ühendused vaimse ruumiga. Ühtaegu kõneleme igaühe isiklikust kogemusruumist ja suhtest pärimuslikult tähtaste kohtadega. Nõnda jõuame teadmiseni, et ajalooline, pärimuslik, kollektiivne ja isiklik, füüsiline ja vaimne moodustavad maastikutajus ühtse ja samas dünaamilise terviku, mis toetab meie elutunnet.

Lisaks rännakutele kohapärimuse imelises ilmas jagame loengus praktilisi viiteid sissepääsudele meie ühisesse suurde maastikumälupanka alates vanadest kroonikatest ja reisikirjadest lõpetades tänapäevaste digisalvestuste ja kaardirakendustega.

Kohtumisel pakutakse jutu kõrvale ka eestipärast gurmeed.

Loengu tasu on 15€ kord, kuue korra pääse 72€ (september 2017 - veebruar 2018)

Vajalik eelregistreerimine: www.rahvakultuur.ee/Parimusmaastik_meis_ja_meie_umber_Juri_Metssalu_3315

 

Korraldaja
Rahvakultuuri Keskus
leelo.viita@rahvakultuur.ee, kontakttelefon: 5850 7506